Parenteel van Keng-Tjong Kan


1.1 Lie N. Kan ♀ (1)
1.2 Soei-Tjiang Kan ♂ (1)
1.3 Eng N. Kan ♀ (1)
X  X 
1 Lip K. Lauw ♂
2 Kong G. Auw ♂
1.4.1 Niet publiek ♀ (2)
1.4.2.1 Niet publiek ♀ (2)
1.4.2.2 Niet publiek ♀ (2)
1.4.2.3 Niet publiek ♂ (2)
1.4.2 Teng-Liang Kan ♂ (1)
X  X 
1 Tjong L. Oei ♀
2 Loei T. Lim ♀
1.4.3 Sek N. Kan ♀ (1)
X 
Giok S. Tjan ♂
1.4.4 Toen N. Kan ♀ (1)
X 
Tjiang H. Li(e)m ♂
1.4.5 Teng T. Kan ♂ (2)
X 
Loei T. Lim ♀
1.4 Tjeng-Sie Kan ♂ (1)
X  X 
1 Soei N. Be ♀
2 Sok N. Khoe ♀
1.5.1.1.1 Hsueh L. Kan ♀
1.5.1.1 Teddy/Theodoor Kan ♂ [A]
X 
Ling S. Tsai ♀
1.5.1.2.1 Niet publiek ♀
X 
Niet publiek ♂
1.5.1.2.2 Yan T. Phoa ♂
X 
Niet publiek ♀
1.5.1.2.3 Niet publiek ♂
X 
Niet publiek ♀
1.5.1.2 Clementine Tan ♀ [A]
X 
Liong D. Phoa ♂
1.5.1.3.1 Mei L. Sung ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.1.3 Hilda Kan ♀ [A]
X  X 
1 Oei Sung ♂
2 Cochran Campbell ♂
1.5.1 Khing-Bie Han ♂
X  X  X 
1 Tjit- N. Tan ♀
2 Keng T. Khouw ♀
3 Ie T. Khoe ♀
1.5.2.1.1 Eng T. Tan ♂ (1)
1.5.2.1.2 Niet publiek ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.2.1 Lucie Kan ♀ (1)
X  X 
1 1.5.3.1 Freddie Tan ♂
2 Kurt E. Ehmcke ♂
1.5.2.2.1 Niet publiek ♀
1.5.2.2.2 Sioe L. Kan ♂
X  X  X 
1 Niet publiek ♀
2 Niet publiek ♀
3 Niet publiek ♀
1.5.2.2 Riki Kan ♂ (1)
X 
1.5.3.2 Helene Tan ♀
1.5.1.1.1 Hsueh L. Kan ♀
1.5.1.1 Teddy/Theodoor Kan ♂ (1)
X 
Ling S. Tsai ♀
1.5.2.4.1 Sioe-Lee Kan ♂
1.5.2.4.2 Wan-Tjin Kan ♀
X 
Niet publiek ♂
1.5.2.4.3 Niet publiek ♂
1.5.2.4.4 Niet publiek ♂
X 
Niet publiek ♀
1.5.2.4.5 Niet publiek ♀
1.5.2.4 Louis Kan ♂ (1)
X 
1.5.3.5 Desiree Tan ♀
1.5.2.5 Cecilia Kan ♀ (1)
1.5.2.6 Dary Kan ♂ (1)
1.5.1.3.1 Mei L. Sung ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.1.3 Hilda Kan ♀ (1)
X  X 
1 Oei Sung ♂
2 Cochran Campbell ♂
1.5.2.8.1 Niet publiek ♀ (0)
1.5.2.8 Irene Kan ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.2 Hok-Hoei Kan ♂
X  X 
1 1.8.2 Ti(e)n-Nio Lie ♀
2 1.8.2 Ti(e)n-Nio Lie ♀
1.5.2.1.1 Eng T. Tan ♂ (1)
1.5.2.1.2 Niet publiek ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.3.1.3 Irene Tan ♀ (2)
1.5.3.1.4 Niet publiek ♀ (2)
1.5.3.1 Freddie Tan ♂
X  X  X 
1 1.5.2.1 Lucie Kan ♀
2 Etty Senn van Basel ♀
3 Niet publiek ♀
1.5.2.2.1 Niet publiek ♀
1.5.2.2.2 Sioe L. Kan ♂
X  X  X 
1 Niet publiek ♀
2 Niet publiek ♀
3 Niet publiek ♀
1.5.3.2 Helene Tan ♀
X 
1.5.2.2 Riki Kan ♂
1.5.1.2.1 Niet publiek ♀
X 
Niet publiek ♂
1.5.1.2.2 Yan T. Phoa ♂
X 
Niet publiek ♀
1.5.1.2.3 Niet publiek ♂
X 
Niet publiek ♀
1.5.1.2 Clementine Tan ♀
X 
Liong D. Phoa ♂
1.5.3.4 Ferry/Ferdinand Tan ♂
1.5.2.4.1 Sioe-Lee Kan ♂
1.5.2.4.2 Wan-Tjin Kan ♀
X 
Niet publiek ♂
1.5.2.4.3 Niet publiek ♂
1.5.2.4.4 Niet publiek ♂
X 
Niet publiek ♀
1.5.2.4.5 Niet publiek ♀
1.5.3.5 Desiree Tan ♀
X 
1.5.2.4 Louis Kan ♂
1.5.3 Tek-Nio Han ♀
X 
Tjoen-Lee Tan ♂
1.5 Oe-Nio Kan ♀ (3)
X 
Oen-Lee Han ♂
1.5.2.1.1 Eng T. Tan ♂ (1)
1.5.2.1.2 Niet publiek ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.2.1 Lucie Kan ♀ (1)
X  X 
1 1.5.3.1 Freddie Tan ♂
2 Kurt E. Ehmcke ♂
1.5.2.2.1 Niet publiek ♀
1.5.2.2.2 Sioe L. Kan ♂
X  X  X 
1 Niet publiek ♀
2 Niet publiek ♀
3 Niet publiek ♀
1.5.2.2 Riki Kan ♂ (1)
X 
1.5.3.2 Helene Tan ♀
1.5.1.1.1 Hsueh L. Kan ♀
1.5.1.1 Teddy/Theodoor Kan ♂ (1)
X 
Ling S. Tsai ♀
1.5.2.4.1 Sioe-Lee Kan ♂
1.5.2.4.2 Wan-Tjin Kan ♀
X 
Niet publiek ♂
1.5.2.4.3 Niet publiek ♂
1.5.2.4.4 Niet publiek ♂
X 
Niet publiek ♀
1.5.2.4.5 Niet publiek ♀
1.5.2.4 Louis Kan ♂ (1)
X 
1.5.3.5 Desiree Tan ♀
1.5.2.5 Cecilia Kan ♀ (1)
1.5.2.6 Dary Kan ♂ (1)
1.5.1.3.1 Mei L. Sung ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.1.3 Hilda Kan ♀ (1)
X  X 
1 Oei Sung ♂
2 Cochran Campbell ♂
1.5.2.8.1 Niet publiek ♀ (0)
1.5.2.8 Irene Kan ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.2 Hok-Hoei Kan ♂ [A]
X  X 
1 1.8.2 Ti(e)n-Nio Lie ♀
2 1.8.2 Ti(e)n-Nio Lie ♀
1.6 Tjeng-Soen Kan ♂ (3)
X 
Tjoei-Nio Khouw ♀
1.7 Tjeng-Ang/Foeng Kan ♀ (3)
1.8.1.1 San L. Lim ♂
1.8.1 Suiker Lie ♀
X 
Soen J. Lim ♂
1.5.2.1.1 Eng T. Tan ♂ (1)
1.5.2.1.2 Niet publiek ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.2.1 Lucie Kan ♀ (1)
X  X 
1 1.5.3.1 Freddie Tan ♂
2 Kurt E. Ehmcke ♂
1.5.2.2.1 Niet publiek ♀
1.5.2.2.2 Sioe L. Kan ♂
X  X  X 
1 Niet publiek ♀
2 Niet publiek ♀
3 Niet publiek ♀
1.5.2.2 Riki Kan ♂ (1)
X 
1.5.3.2 Helene Tan ♀
1.5.1.1.1 Hsueh L. Kan ♀
1.5.1.1 Teddy/Theodoor Kan ♂ (1)
X 
Ling S. Tsai ♀
1.5.2.4.1 Sioe-Lee Kan ♂
1.5.2.4.2 Wan-Tjin Kan ♀
X 
Niet publiek ♂
1.5.2.4.3 Niet publiek ♂
1.5.2.4.4 Niet publiek ♂
X 
Niet publiek ♀
1.5.2.4.5 Niet publiek ♀
1.5.2.4 Louis Kan ♂ (1)
X 
1.5.3.5 Desiree Tan ♀
1.5.2.5 Cecilia Kan ♀ (1)
1.5.2.6 Dary Kan ♂ (1)
1.5.1.3.1 Mei L. Sung ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.5.1.3 Hilda Kan ♀ (1)
X  X 
1 Oei Sung ♂
2 Cochran Campbell ♂
1.5.2.8.1 Niet publiek ♀ (0)
1.5.2.8 Irene Kan ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.8.2 Ti(e)n-Nio Lie ♀
X  X 
1 1.5.2 Hok-Hoei Kan ♂
2 1.5.2 Hok-Hoei Kan ♂
1.8.3.1 Soen K. Lie ♂ (2)
1.8.3.2 Edith Lie ♀ (2)
X 
Tat S. Kwee / Sastra ♂
1.8.3.3 Soen T. Lie ♂ (1)
1.8.3.4 Niet publiek ♂ (1)
1.8.3.5 Niet publiek ♀ (1)
1.8.3 Tjian-Houw Lie ♂
X  X 
1 Tjin N. Kwee ♀
2 Tjioe L. Auw ♀
1.8 Pan-Nio Kan ♀ (3)
X 
Tjoe-Hong Lie ♂
1.9.1 Keng L. Khouw ♂
1.9 Pin-Nio Kan ♀ (3)
X 
Kim-San Khouw ♂
1.10 Tjian- N. Kan ♀ (3)
1 Keng-Tjong Kan ♂
X  X  X 
1 Po N. Siauw ♀
2 Thu N.N. Oeij ♀
3 Heng-Nio Jo ♀
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 22-07-2017 16:23:04 door SY
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♀
Lie Nio Kan
1.2 ♂
Soei-Tjiang Kan
1.3 ♀
Eng Nio (EMah De) Kan
leeftijd: 80 jaar
*23-10-1840 Batavia
07-06-1921 Batavia
[]04-07-1921 Batavia
relaties:
(1) huwelijk 04-12-1858 in Batavia met
Lip Kie Lauw
leeftijd: 36 of 37 jaar
*1822
30-07-1859 Batavia
(2) huwelijk 24-12-1864 met
Kong Goan Auw
*1839
1.4.1 ♀
Niet publiek
1.4.2.1 ♀
Niet publiek
1.4.2.2 ♀
Niet publiek
1.4.2.3 ♂
Niet publiek
1.4.2 ♂
Teng-Liang Kan
relaties:
(1) huwelijk ±1906 tot <1929 met
Tjong Lan Oei
*±1886
(2) huwelijk ±1929 met
Loei Tji (tante Marietje) Lim
1.4.3 ♀
Sek Nio Kan
huwelijk 13-03-1907 in Batavia met
Giok Seng Tjan
1.4.4 ♀
Toen Nio Kan
*1876
huwelijk 22-01-1917 in Batavia met
Tjiang Hoei Li(e)m
leeftijd: 60 of 61 jaar
*1864
07-04-1925 Batavia
[]17-05-1925 Batavia
1.4.5 ♂
Teng Tjoan Kan
leeftijd: ± 30 jaar
*±1894
24-05-1924 Batavia
[]01-06-1924
huwelijk met
Loei Tji (tante Marietje) Lim
1.4 ♂
Tjeng-Sie Kan
leeftijd: ± 85 jaar
*1842 in China ??
±28-10-1927 Batavia
relaties:
(1) huwelijk met
Soei Nio Be
(2) huwelijk 16-07-1875 in Batavia met
Sok Nio Khoe
*1855
1.5.1.1.1 ♀
Hsueh Li (Linda) Kan
*28-10-1950 Tientsin
Brazilie
1.5.1.1 [adoptiezoon]
Teddy/Theodoor (Hay An) Kan
leeftijd: ± 75 jaar
*05-07-1904 Batavia
±1979 Brazilie
huwelijk 29-11-1936 in Batavia met
Ling San (Amy) Tsai
leeftijd: ± 67 jaar
*24-12-1913 Mukden
±1980 Brazilie
1.5.1.2.1 ♀
Niet publiek
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.1.2.2 ♂
Yan Tiong (Joppie/Robin Geoffrey) Phoa
leeftijd: 79 jaar
*12-08-1926 Batavia
22-03-2006 Amsterdam
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.1.2.3 ♂
Niet publiek
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.1.2 [adoptiedochter]
Clementine (Kiang Nio) Tan
leeftijd: 93 jaar
*17-06-1905 Buitenzorg
27-12-1998
huwelijk met
Liong Djin Phoa
leeftijd: 74 jaar
*27-12-1897 Batavia
07-03-1972
1.5.1.3.1 ♀
Mei Ling Sung
leeftijd: 60 jaar
*28-08-1937 Shanghai
05-07-1998 Heemstede
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.1.3 [adoptiedochter]
Hilda (Lin Nio) Kan
leeftijd: 56 jaar
*02-06-1910 Batavia
05-06-1966
relaties:
(1) huwelijk 1934 in Batavia met
Oei (Jesse) Sung
*13-10-1908
(2) huwelijk 1954 in Den Haag met
Cochran Campbell
1.5.1 ♂
Khing-Bie (Kong Gabus) Han
leeftijd: ± 86 jaar
*±1878 Batavia
±1964 Djakarta
relaties:
(1) huwelijk 02-01-1901 in Buitenzorg met
Tjit- Nio Tan
1918 Batavia
(2) huwelijk >1918 met
Keng Tjiang Khouw
*±1886
Djakarta
(3) onbekende relatievorm >1945 met
Ie Tien Khoe
>1989
1.5.2.1.1 ♂
Eng Tjong Tan
leeftijd: 21 jaar
*26-11-1927 Batavia
17-05-1949 Delft
1.5.2.1.2 ♀
Niet publiek
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.2.1 ♀
Lucie (Hing Nio) Kan
leeftijd: 70 jaar
*18-10-1900 Batavia
15-04-1971 Zurich
relaties:
(1) huwelijk 23-01-1927 in Batavia tot 1932 met
Freddie (Tek Ihm) Tan
leeftijd: 75 of 76 jaar
*02-11-1901 Buitenzorg
1977
(2) huwelijk 1938 in Batavia met
Kurt Eduard Ehmcke
leeftijd: 90 jaar
*30-10-1886 Charkov Rusland
16-02-1977 Zuerich
1.5.2.2.1 ♀
Niet publiek
1.5.2.2.2 ♂
Sioe Ling Kan
leeftijd: 67 jaar
*19-09-1936 Batavia
23-09-2003 Eindhoven
relaties:
(1) onbekende relatievorm met
Niet publiek
(2) onbekende relatievorm met
Niet publiek
(3) onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.2.2 ♂
Riki (Hay Gwan) Kan
leeftijd: 96 jaar
*30-08-1902 Batavia
21-09-1998 Tilburg
huwelijk 25-05-1928 in Batavia met
Helene (Tjiang Nio) Tan
leeftijd: 73 jaar
*18-09-1903 Buitenzorg
14-12-1976 Amsterdam
1.5.2.4.1 ♂
Sioe-Lee Kan
leeftijd: 67 of 68 jaar
*11-12-1935 Batavia
2003 Djakarta
1.5.2.4.2 ♀
Wan-Tjin Kan
leeftijd: 66 jaar
*14-06-1939 Batavia
22-11-2005 Djakarta
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.2.4.3 ♂
Niet publiek
1.5.2.4.4 ♂
Niet publiek
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.2.4.5 ♀
Niet publiek
1.5.2.4 ♂
Louis (Hay-Liang) Kan
leeftijd: 84 jaar
*08-01-1906 Batavia
08-05-1990 Rijswijk
[]15-05-1990 Rijswijk (crematie)
huwelijk 21-03-1935 in Batavia met
Desiree (Hoeij-Nio) Tan
leeftijd: 88 jaar
*13-09-1910 Wadas Tangerang
29-01-1999 Rijswijk
[]03-02-1999 Rijswijk (crematie)
1.5.2.5 ♀
Cecilia (Giok- Nio) Kan
*06-06-1907 Batavia
Boxtel
1.5.2.6 ♂
Dary (Hay Liong) Kan
leeftijd: 37 jaar
*05-11-1908 Batavia
06-08-1946 ’s Gravenhage
[]07-07-1954 Djakarta
1.5.2.8.1 ♀
Niet publiek
1.5.2.8 ♀
Irene (Lian Nio) Kan
leeftijd: 82 of 83 jaar
*21-06-1915 Batavia
1998
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.2 ♂
Hok-Hoei (Lo-Den) Kan
leeftijd: 70 jaar
*06-01-1881 Batavia
01-03-1951 Djakarta
[] Djakarta, Djati Petambur
relaties:
(1) huwelijk 18-08-1899 in Batavia tot 10-03-1903 met
Ti(e)n-Nio (Lie Endon) Lie
leeftijd: 59 jaar
*20-07-1885 Batavia
04-09-1944 Tjitjoeroeg
(2) huwelijk 22-05-1903 in Batavia met
Ti(e)n-Nio (Lie Endon) Lie
leeftijd: 59 jaar
*20-07-1885 Batavia
04-09-1944 Tjitjoeroeg
1.5.3.1.3 ♀
Irene (Pucky) Tan
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1935
2004
1.5.3.1.4 ♀
Niet publiek
1.5.3.1 ♂
Freddie (Tek Ihm) Tan
leeftijd: 75 of 76 jaar
*02-11-1901 Buitenzorg
1977
relaties:
(1) huwelijk 23-01-1927 in Batavia tot 1932 met
Lucie (Hing Nio) Kan
leeftijd: 70 jaar
*18-10-1900 Batavia
15-04-1971 Zurich
(2) huwelijk 1934 tot <1955 met
Etty Senn van Basel
(3) onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.5.3.2 ♀
Helene (Tjiang Nio) Tan
leeftijd: 73 jaar
*18-09-1903 Buitenzorg
14-12-1976 Amsterdam
huwelijk 25-05-1928 in Batavia met
Riki (Hay Gwan) Kan
leeftijd: 96 jaar
*30-08-1902 Batavia
21-09-1998 Tilburg
1.5.3.4 ♂
Ferry/Ferdinand (Tek-Liang) Tan
leeftijd: 19 jaar
*27-10-1908 Batavia
04-07-1928 a/b ss Insulinde
[]05-07-1928 Aden later in Batavia
1.5.3.5 ♀
Desiree (Hoeij-Nio) Tan
leeftijd: 88 jaar
*13-09-1910 Wadas Tangerang
29-01-1999 Rijswijk
[]03-02-1999 Rijswijk (crematie)
huwelijk 21-03-1935 in Batavia met
Louis (Hay-Liang) Kan
leeftijd: 84 jaar
*08-01-1906 Batavia
08-05-1990 Rijswijk
[]15-05-1990 Rijswijk (crematie)
1.5.3 ♀
Tek-Nio (Mah, Oma) Han
leeftijd: 86 jaar
*05-09-1883 Meester Cornelis, distr. Bekasi
03-12-1969 Djakarta
huwelijk 02-01-1901 in Meester Cornelis, district Bekasi met
Tjoen-Lee (Kong Lee) Tan
leeftijd: 59 jaar
*29-01-1875 Buitenzorg/Bogor
12-12-1934 Batavia/Tjikini
[]19-12-1934 Buitenzorg Kebon Pedes
1.5 ♀
Oe-Nio Kan
leeftijd: 59 of 60 jaar
*1850 Batavia
25-11-1910 Batavia
[]15-12-1910 Batavia
huwelijk 08-03-1876 in Batavia met
Oen-Lee Han
leeftijd: 36 of 37 jaar
*1856 Soerabaja
12-04-1893 Batavia
1.6 ♂
Tjeng-Soen Kan
leeftijd: ± 41 jaar
*1855
±09-07-1896 Batavia
huwelijk 02-10-1873 in Batavia met
Tjoei-Nio (Soey Nio) Khouw
leeftijd: ± 90 jaar
*±1854
19-10-1944 Batavia
1.7 ♀
Tjeng-Ang/Foeng Kan
leeftijd: ± 8 jaar
*1857
±12-08-1865 Batavia
1.8.1.1 ♂
San Liam (Yury) Lim
1.8.1 ♀
Suiker Lie
huwelijk met
Soen Jam Lim
1.8.2 ♀
Ti(e)n-Nio (Lie Endon) Lie
leeftijd: 59 jaar
*20-07-1885 Batavia
04-09-1944 Tjitjoeroeg
relaties:
(1) huwelijk 18-08-1899 in Batavia tot 10-03-1903 met
Hok-Hoei (Lo-Den) Kan
leeftijd: 70 jaar
*06-01-1881 Batavia
01-03-1951 Djakarta
[] Djakarta, Djati Petambur
(2) huwelijk 22-05-1903 in Batavia met
Hok-Hoei (Lo-Den) Kan
leeftijd: 70 jaar
*06-01-1881 Batavia
01-03-1951 Djakarta
[] Djakarta, Djati Petambur
1.8.3.1 ♂
Soen Kian (Edwin) Lie
leeftijd: 71 jaar
*19-03-1915 Bandung
?-04-1986
1.8.3.2 ♀
Edith Lie
leeftijd: 91 jaar
*10-03-1916 Weltevreden
19-05-2007
huwelijk met
Tat Sam Kwee / Sastra
1.8.3.3 ♂
Soen Toh (Ferdinand) Lie
leeftijd: 24 of 25 jaar
*1932
1957
1.8.3.4 ♂
Niet publiek
1.8.3.5 ♀
Niet publiek
1.8.3 ♂
Tjian-Houw Lie
leeftijd: 62 jaar
*?-12-1894 Batavia
29-03-1957 Sukabumi
relaties:
(1) huwelijk met
Tjin Nio (Charlotte) Kwee
leeftijd: 90 jaar
*25-06-1909
02-03-2000
(2) huwelijk 17-12-1912 in Batavia met
Tjioe Lan (Goh Ie) Auw
*25-12-1896 Madjalengka
1.8 ♀
Pan-Nio (Ma Major) Kan
leeftijd: ± 72 jaar
*±1861 Batavia
16-01-1933 Soekaboemi
[]18-01-1933 Poelo Marjan, Tandjoeng
huwelijk 21-05-1883 in Batavia met
Tjoe-Hong Lie
leeftijd: 49 of 50 jaar
*1846
26-07-1896 Batavia
[]23-08-1896 Grogol
1.9.1 ♂
Keng Liong Khouw
1.9 ♀
Pin-Nio Kan
leeftijd: ~± 50 jaar
*±1861 Batavia
[]08-10-1911 Tandjong
huwelijk 04-04-1883 in Batavia met
Kim-San Khouw
*1862
1.10 ♀
Tjian- Nio Kan
leeftijd: ± 7 jaar
*1861
±18-08-1868 Batavia
1 ♂
Keng-Tjong Kan
leeftijd: 73 jaar
*22-06-1797 Zhangzhou, Fujian
11-05-1871 Batavia
[] Batavia
relaties:
(1) huwelijk 02-07-1832 in Batavia met
Po Nio Siauw
leeftijd: 33 jaar
*16-11-1809
25-06-1843 Batavia
(2) huwelijk 13-12-1844 in Batavia met
Thu Nio/Neng Nio Oeij
leeftijd: < 33 jaar
*±1815
<?-12-1848
(3) huwelijk 01-12-1848 in Batavia met
Heng-Nio Jo
leeftijd: 73 jaar
*19-02-1827
05-11-1900 Batavia
[]02-12-1900