>
V
VI
VII
VIII
IX
44 Yeo S. Kan ♂
22 Keng-Tjong Kan ♂
*22-06-1797 Zhangzhou, Fujian
†11-05-1871 Batavia
22 ♂
Keng-Tjong Kan
leeftijd: 73 jaar
*22-06-1797 Zhangzhou, Fujian
11-05-1871 Batavia
[] Batavia
relaties:
(1) huwelijk 02-07-1832 in Batavia met
Po Nio Siauw
leeftijd: 33 jaar
*16-11-1809
25-06-1843 Batavia
(2) huwelijk 13-12-1844 in Batavia met
Thu Nio/Neng Nio Oeij
leeftijd: < 33 jaar
*±1815
<?-12-1848
(3) huwelijk 01-12-1848 in Batavia met
Heng-Nio Jo
leeftijd: 73 jaar
*19-02-1827
05-11-1900 Batavia
[]02-12-1900
44 ♂
Yeo Soen? (Yiu Soon?) Kan