Parenteel van Tiang-Ko Lie


1.1 Pek-Hoat Lie ♂
1.2.1 Tjoe-Sioe Lie ♂
1.2.2.1 Niet publiek ♀
X 
Niet publiek ♂
1.2.2 Sek N. Lie ♀
X 
Khouw ♂
1.2.3.1 Lian-Nio Lie ♂ (1)
1.2.3.2 Tjian A. Lie ♂ (2)
X 
Tjoe N. Tan ♀
1.2.3.3 Nie N. Lie ♀ (2)
X 
Kim E. Tan ♂
1.2.3 Tjoe-Hok(Lok?) Lie ♂
X  X 
1 Tjiauw N. Pang ♀
2 En N. Oeij ♀
1.2.4.1 Toan N. Lie ♀
X 
Keng H. Oeij ♂
1.2.4 Tjoe T. Lie ♂
X 
Wie N. Siem ♀
1.2.5 Tjoe-Tek Lie ♂
X 
Lie N. Liem ♀
1.2 Pek-Tjak/Tjiat Lie ♂
X 
Tjeng N. Liem ♀
1.3 Ho N. Lie ♀
X 
Tjie L. Tan ♂
1.4.1 Woen-Nio Lie ♀ (2)
1.4.2 San-Nio Lie ♀ (2)
1.4.3.1 Tjian-Siong Lie ♂ (0)
1.4.3.2.1 Soen G. Lie ♂
X 
Kway N. Lim ♀
1.4.3.2.2 Soen B. Lie ♂
1.4.3.2 Tjian-Tjiauw Lie ♂ [P]
X 
Hong N. Tan ♀
1.4.3 Tjoe-Liong Lie ♂ (1)
X  X 
1 Kang-Nio Tan ♀
2 Keng-Nio Tan ♀
1.4.4 Tjie(n)-Nio Lie ♀ (2)
X 
Joen S. Thio ♂
1.4.5 Kie-Nio Lie ♀ (3)
1.4.6 Tjoe-Tjien Lie ♀ (2)
1.4.7.1 Gie-Nio Lie ♀ (3)
1.4.7.2 Corrie Lie ♀ (2)
1.4.7.3 Keh Lie ♀ (2)
1.4.7.4 Yang Lie ♀ (2)
1.4.7.5.1 San L. Lim ♂
1.4.7.5 Suiker Lie ♀ (6)
X 
Soen J. Lim ♂
1.4.7.6 Niet publiek ♀ (1)
1.4.7.7.1 Siong N. Gouw ♀
X 
Bouw O. Oey ♂
1.4.7.7 Foe-Nio Lie ♀ (5)
X 
Kiang- D. Gouw ♂
1.4.7.8.1 Soen-Mei Lie ♀
X 
Liang G. Thung ♂
1.4.7.8 Tjian-Tjong Lie ♂ (3)
X 
Soen N. Tan ♀
1.4.7.9.1 Niet publiek ♂
1.4.7.9.2 Hie K. Gouw ♂
X 
Tjoei N. Khouw ♀
1.4.7.9 Liang-Nio Lie ♀ (1)
X 
Pai D. Gouw ♂
1.4.7.10.1 Niet publiek ♂
1.4.7.10.2 Niet publiek ♀
1.4.7.10.3 Soen I. Lie ♀
1.4.7.10.4 Niet publiek ♂
1.4.7.10.5 Niet publiek ♂
1.4.7.10.6 Tien N. Lie ♀
X 
Han M. Kho ♂
1.4.7.10.7 Niet publiek ♀
X 
Eng L. Kam ♂
1.4.7.10 Tjian-Sian Lie ♂ (1)
X 
Swie N. Kam ♀
1.4.7.11.1 Lucie Kan ♀ (1)
X  X 
1 Freddie Tan ♂
2 Kurt E. Ehmcke ♂
1.4.7.11.2 Riki Kan ♂ (1)
X 
Helene Tan ♀
1.4.7.11.3 Teddy/Theodoor Kan ♂ (1)
X 
Ling S. Tsai ♀
1.4.7.11.4 Louis Kan ♂ (1)
X 
Desiree Tan ♀
1.4.7.11.5 Cecilia Kan ♀ (1)
1.4.7.11.6 Dary Kan ♂ (1)
1.4.7.11.7 Hilda Kan ♀ (1)
X  X 
1 Oei Sung ♂
2 Cochran Campbell ♂
1.4.7.11.8 Irene Kan ♀ (1)
X 
Niet publiek ♂
1.4.7.11 Ti(e)n-Nio Lie ♀ (6)
X  X 
1 Hok-Hoei Kan ♂
2 Hok-Hoei Kan ♂
1.4.7.12.1 Soen-Keng Lie ♂
X 
Pet T. Bong ♀
1.4.7.12.2 Soen H. Lie ♂
X 
Pien N. Liem ♀
1.4.7.12.3 Soen N. Lie ♀
X 
Soe H. Bong ♂
1.4.7.12.4 Soen G. Lie ♂
X 
Elisabeth van Wees ♀
1.4.7.12.5 Soen D. Lie ♂
X 
Fong L. The ♀
1.4.7.12 Tjian-Tjoen Lie ♂ (1)
X 
Tjoei L. Auw ♀
1.4.7.13.1 Tek L. Kam ♂
1.4.7.13.2 Sim N. Kam ♀
1.4.7.13.3 Tek T. Kam ♂
X 
Niet publiek ♀
1.4.7.13.4 Sioe N. Kam ♀
1.4.7.13.5 Pie N. Kam ♀
1.4.7.13.6 Tek B. Kam ♂
1.4.7.13.7 Swan N. Kam ♀
1.4.7.13 Bie-Nio Lie ♀ (1)
X 
Koen H. Kam ♂
1.4.7.14.1 Tjie H. Lie ♀
X 
Kik B. Sih ♂
1.4.7.14.2 Soen K. Lie ♂
X 
Niet publiek ♀
1.4.7.14 Tjian-Tjoe Lie ♂ (2)
X 
Lie N.(N.) Liem ♀
1.4.7.15.1 Soen K. Lie ♂ (2)
1.4.7.15.2 Edith Lie ♀ (2)
X 
Tat S. Kwee / Sastra ♂
1.4.7.15.3 Soen T. Lie ♂ (1)
1.4.7.15.4 Niet publiek ♂ (1)
1.4.7.15.5 Niet publiek ♀ (1)
1.4.7.15 Tjian-Houw Lie ♂ (6)
X  X 
1 Tjin N. Kwee ♀
2 Tjioe L. Auw ♀
1.4.7 Tjoe-Hong Lie ♂ (3)
X  X  X  X  X  X 
1 A-Soen-Nio Tjioe ♀
2 Kiai/Kioe N. Kwee ♀
3 Ma B. NN ♀
4 Ma E. NN ♀
5 Kim- N. Oeij ♀
6 Pan-Nio Kan ♀
1.4 Pek-Thaij Lie ♂
X  X  X 
1 Siok T. Souw ♀
2 Joen N. Tan ♀
3 Swan-Nio Tan ♀
1.5.1.1.1 Soen-Goan Lie ♂
X 
Kwaij N. Lim ♀
1.5.1.1 Tjian-Lim Lie ♂
1.5.1 Tjoe-Liong Lie ♂
1.5 Pek-Hauw Lie ♂
X 
Tan N. Tan ♀
1.6.1.1 Tjian-Soe Lie ♂
1.6.1.2 Kan B. Lie ♂
X 
Pek N. Tan ♀
1.6.1.3 Khoe N.o.T.N. Lie ♀
X 
Kim T. Khouw ♂
1.6.1 Tjoe-Tjang Lie ♂
1.6.2.1.1 Tjiep N. Lie ♀
1.6.2.1.2 Soen-Tjien Lie ♂
X 
In H. Oeij ♀
1.6.2.1.3 Soen-Kiam/Kian Lie ♂
X 
Tjoei N. Oeij ♀
1.6.2.1.4 Soen-Hoeij Lie ♂
X 
Memie Oeij ♀
1.6.2.1.5 Soen-Liang Lie ♂
X 
Nio I. Goan ♀
1.6.2.1 Tjian-Som/Soe Lie ♂
X 
An N. Siem ♀
1.6.2 Tjoe-Ie Lie ♂
1.6.3 Tjoan N. Lie ♀
X 
Tjie H. Tan ♂
1.6.4.1 Leng N. Tio ♀
X 
Koen G. Tan ♂
1.6.4.2 Tek T. Tio ♂
1.6.4.3 Tek H. Tio ♂
1.6.4.4 Goan N. Tio ♀
1.6.4 Loemoet N. Lie ♀
X 
Tjeng S. Tio ♂
1.6.5.1.1 Kim N. Lie ♀
1.6.5.1.2 Enny Lie ♀
1.6.5.1.3 Onnie Lie ♀
1.6.5.1.4 Soen T. Lie ♂
1.6.5.1.5 Anna Lie ♀
1.6.5.1.6 Soen L. Lie ♂
1.6.5.1 Tjian-San Lie ♂
X 
1.6.7.1 Ho N. Tan ♀
1.6.5.2 Boen N. Lie ♀
1.6.5.3 Pang N. Lie ♀
1.6.5 Tjoe-Tjin Lie ♂
X 
Beng N. Tan ♀
1.6.6 Kenong N. Lie ♀
X 
Bok S. Yo ♂
1.6.5.1.1 Kim N. Lie ♀
1.6.5.1.2 Enny Lie ♀
1.6.5.1.3 Onnie Lie ♀
1.6.5.1.4 Soen T. Lie ♂
1.6.5.1.5 Anna Lie ♀
1.6.5.1.6 Soen L. Lie ♂
1.6.7.1 Ho N. Tan ♀
X 
1.6.5.1 Tjian-San Lie ♂
1.6.7 Natji-Nio Lie ♀
X 
Wie P. Tan ♂
1.6.8 Na N. Lie ♀
X 
Thaij H. Tan ♂
1.6 Pek-Tat Lie ♂
X 
Yoen N. Tan ♀
1.7.1 San N. Lie ♀
X 
Boen P. Tan ♂
1.7 Pek S. Lie ♂
X 
Keng N. Kang ♀
1 Tiang-Ko Lie ♂
X 
Sek-Nio Souw ♀
I
II
III
IV
V
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 22-07-2017 16:18:21 door SY
Man
Vrouw
M/V
1.1 ♂
Pek-Hoat (???)) Lie
?-03-1876
1.2.1 ♂
Tjoe-Sioe Lie
1.2.2.1 ♀
Niet publiek
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.2.2 ♀
Sek Nio Lie
huwelijk met
Khouw
1.2.3.1 ♂
Lian-Nio Lie
1.2.3.2 ♂
Tjian Ang Lie
*±1846
huwelijk 01-09-1864 in Batavia met
Tjoe Nio Tan
*±1848
1.2.3.3 ♀
Nie Nio Lie
*±1847
huwelijk 31-12-1868 in Batavia met
Kim Eng Tan
*±1848
1.2.3 ♂
Tjoe-Hok(Lok?) Lie
leeftijd: 61 of 62 jaar
*1823
1885
relaties:
(1) huwelijk met
Tjiauw Nio Pang
±1940
(2) huwelijk 17-10-1839 met
En Nio Oeij
*±1824
1.2.4.1 ♀
Toan Nio Lie
*±1861
huwelijk 29-06-1889 in Batavia met
Keng Hin Oeij
*±1882
1.2.4 ♂
Tjoe Tjiang Lie
*±1827
huwelijk 30-12-1851 in Batavia met
Wie Nio Siem
*±1830
1.2.5 ♂
Tjoe-Tek Lie
*±1835
huwelijk 28-05-1853 in Batavia met
Lie Nio Liem
*±1836
1.2 ♂
Pek-Tjak/Tjiat Lie
huwelijk met
Tjeng Nio Liem
1.3 ♀
Ho Nio Lie
huwelijk 23-07-1862 in Batavia met
Tjie Lam Tan
*±1842
1.4.1 ♀
Woen-Nio Lie
1.4.2 ♀
San-Nio Lie
1.4.3.1 ♂
Tjian-Siong Lie
leeftijd: ± 3 jaar
*±1850
05-09-1853 Batavia
1.4.3.2.1 ♂
Soen Goan Lie
?-01-1976
huwelijk met
Kway Nio Lim
1.4.3.2.2 ♂
Soen Biauw Lie
1.4.3.2 [pleegzoon]
Tjian-Tjiauw Lie
leeftijd: < 48 jaar
*±1854 Batavia
<1902
huwelijk 31-03-1871 in Batavia met
Hong Nio Tan
1.4.3 ♂
Tjoe-Liong Lie
leeftijd: 30 of 31 jaar
*1828 Batavia
07-03-1859 Batavia
[]08-03-1859
relaties:
(1) geregistreerd partnerschap met
Kang-Nio (???) Tan
(2) huwelijk 12-03-1848 in Batavia met
Keng-Nio (???) Tan
*±1833
1.4.4 ♀
Tjie(n)-Nio Lie
*±1832
huwelijk met
Joen Seng Thio
*±1829
1.4.5 ♀
Kie-Nio Lie
*±1843
1.4.6 ♀
Tjoe-Tjien Lie
leeftijd: > 9 jaar
*<1845
>1854
1.4.7.1 ♀
Gie-Nio Lie
1.4.7.2 ♀
Corrie Lie
1.4.7.3 ♀
Keh Lie
1.4.7.4 ♀
Yang Lie
1.4.7.5.1 ♂
San Liam (Yury) Lim
1.4.7.5 ♀
Suiker Lie
huwelijk met
Soen Jam Lim
1.4.7.6 ♀
Niet publiek
1.4.7.7.1 ♀
Siong Nio Gouw
huwelijk met
Bouw Oen Oey
1.4.7.7 ♀
Foe-Nio (Putu/ Pa Toe) Lie
*±1865
huwelijk 29-03-1884 in Batavia met
Kiang- Djian Gouw
*±1866
1.4.7.8.1 ♀
Soen-Mei (Rameh) Lie
*1897 Batavia
huwelijk 02-06-1918 in Batavia met
Liang Gie Thung
1.4.7.8 ♂
Tjian-Tjong Lie
*1881 Batavia
huwelijk 02-07-1896 in Batavia met
Soen Nio Tan
*1881
1.4.7.9.1 ♂
Niet publiek
1.4.7.9.2 ♂
Hie Kie Gouw
*±1896
huwelijk 03-03-1918 in Batavia met
Tjoei Nio Khouw
*±1896
1.4.7.9 ♀
Liang-Nio (Noning/ Sa Ie) Lie
leeftijd: 95 of 96 jaar
*1881
1977
huwelijk 14-11-1898 in Batavia met
Pai Djian Gouw
*±1868
1.4.7.10.1 ♂
Niet publiek
1.4.7.10.2 ♀
Niet publiek
1.4.7.10.3 ♀
Soen Ie (Eddy) Lie
<1896
1.4.7.10.4 ♂
Niet publiek
1.4.7.10.5 ♂
Niet publiek
1.4.7.10.6 ♀
Tien Nio Lie
huwelijk met
Han Mo Kho
1.4.7.10.7 ♀
Niet publiek
onbekende relatievorm met
Eng Louw Kam
1.4.7.10 ♂
Tjian-Sian Lie
leeftijd: < 12 jaar
*±1884
<1896
huwelijk 12-09-1902 in Batavia met
Swie Nio Kam
*±1885
1.4.7.11.1 ♀
Lucie (Hing Nio) Kan
leeftijd: 70 jaar
*18-10-1900 Batavia
15-04-1971 Zurich
relaties:
(1) huwelijk 23-01-1927 in Batavia tot 1932 met
Freddie (Tek Ihm) Tan
leeftijd: 75 of 76 jaar
*02-11-1901 Buitenzorg
1977
(2) huwelijk 1938 in Batavia met
Kurt Eduard Ehmcke
leeftijd: 90 jaar
*30-10-1886 Charkov Rusland
16-02-1977 Zuerich
1.4.7.11.2 ♂
Riki (Hay Gwan) Kan
leeftijd: 96 jaar
*30-08-1902 Batavia
21-09-1998 Tilburg
huwelijk 25-05-1928 in Batavia met
Helene (Tjiang Nio) Tan
leeftijd: 73 jaar
*18-09-1903 Buitenzorg
14-12-1976 Amsterdam
1.4.7.11.3 ♂
Teddy/Theodoor (Hay An) Kan
leeftijd: ± 75 jaar
*05-07-1904 Batavia
±1979 Brazilie
huwelijk 29-11-1936 in Batavia met
Ling San (Amy) Tsai
leeftijd: ± 67 jaar
*24-12-1913 Mukden
±1980 Brazilie
1.4.7.11.4 ♂
Louis (Hay-Liang) Kan
leeftijd: 84 jaar
*08-01-1906 Batavia
08-05-1990 Rijswijk
[]15-05-1990 Rijswijk (crematie)
huwelijk 21-03-1935 in Batavia met
Desiree (Hoeij-Nio) Tan
leeftijd: 88 jaar
*13-09-1910 Wadas Tangerang
29-01-1999 Rijswijk
[]03-02-1999 Rijswijk (crematie)
1.4.7.11.5 ♀
Cecilia (Giok- Nio) Kan
*06-06-1907 Batavia
Boxtel
1.4.7.11.6 ♂
Dary (Hay Liong) Kan
leeftijd: 37 jaar
*05-11-1908 Batavia
06-08-1946 ’s Gravenhage
[]07-07-1954 Djakarta
1.4.7.11.7 ♀
Hilda (Lin Nio) Kan
leeftijd: 56 jaar
*02-06-1910 Batavia
05-06-1966
relaties:
(1) huwelijk 1934 in Batavia met
Oei (Jesse) Sung
*13-10-1908
(2) huwelijk 1954 in Den Haag met
Cochran Campbell
1.4.7.11.8 ♀
Irene (Lian Nio) Kan
leeftijd: 82 of 83 jaar
*21-06-1915 Batavia
1998
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.4.7.11 ♀
Ti(e)n-Nio (Lie Endon) Lie
leeftijd: 59 jaar
*20-07-1885 Batavia
04-09-1944 Tjitjoeroeg
relaties:
(1) huwelijk 18-08-1899 in Batavia tot 10-03-1903 met
Hok-Hoei (Lo-Den) Kan
leeftijd: 70 jaar
*06-01-1881 Batavia
01-03-1951 Djakarta
[] Djakarta, Djati Petambur
(2) huwelijk 22-05-1903 in Batavia met
Hok-Hoei (Lo-Den) Kan
leeftijd: 70 jaar
*06-01-1881 Batavia
01-03-1951 Djakarta
[] Djakarta, Djati Petambur
1.4.7.12.1 ♂
Soen-Keng (Jan) Lie
leeftijd: 74 of 75 jaar
*?-03-1908
?-03-1983
huwelijk met
Pet Tie Bong
leeftijd: 78 jaar
*?-07-1911
?-06-1990
1.4.7.12.2 ♂
Soen Hoo (Wim) Lie
leeftijd: 54 jaar
*?-10-1909
?-09-1964
huwelijk met
Pien Nio Liem
leeftijd: 80 jaar
*?-07-1914
?-12-1994
1.4.7.12.3 ♀
Soen Nio (Betsie) Lie
leeftijd: 93 jaar
*17-04-1912 Batavia
?-07-2005
huwelijk met
Soe Hian Bong
leeftijd: 87 jaar
*23-05-1901
07-08-1988
1.4.7.12.4 ♂
Soen Giap (Max) Lie
leeftijd: 44 jaar
*?-08-1913
?-07-1958
huwelijk met
Elisabeth van Wees
leeftijd: 80 of 81 jaar
*?-04-1903
?-04-1984
1.4.7.12.5 ♂
Soen Djiang (Dolf) Lie
leeftijd: 35 of 36 jaar
*?-07-1916
?-07-1952
huwelijk met
Fong Lan (Helena) The
leeftijd: 59 of 60 jaar
*?-09-1917
?-09-1977
1.4.7.12 ♂
Tjian-Tjoen Lie
leeftijd: 77 jaar
*30-09-1887 Batavia
05-11-1964 Djakarta
[] Petamburan, Jakarta
huwelijk 02-03-1907 in Batavia met
Tjoei Lan (Sa Ie) Auw
leeftijd: 76 jaar
*24-02-1889 Mojalangka
19-09-1965 Djakarta
[] Petamburan, Jakarta
1.4.7.13.1 ♂
Tek Liang Kam
1.4.7.13.2 ♀
Sim Nio Kam
1.4.7.13.3 ♂
Tek Tjay Kam
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.4.7.13.4 ♀
Sioe Nio Kam
1.4.7.13.5 ♀
Pie Nio Kam
1.4.7.13.6 ♂
Tek Beng Kam
1.4.7.13.7 ♀
Swan Nio Kam
1.4.7.13 ♀
Bie-Nio (Manis/ Lak Ie) Lie
leeftijd: 69 of 70 jaar
*1889 Batavia
1959
huwelijk 25-11-1914 in Batavia met
Koen Hoeij Kam
*1886
1.4.7.14.1 ♀
Tjie Hiang (Yvonne) Lie
leeftijd: 87 jaar
*?-06-1920
?-10-2007
huwelijk met
Kik Biauw Sih
leeftijd: 77 jaar
*?-06-1915
?-01-1993
1.4.7.14.2 ♂
Soen Koo (Jimmy) Lie
leeftijd: 73 jaar
*?-08-1922
?-11-1995
onbekende relatievorm met
Niet publiek
1.4.7.14 ♂
Tjian-Tjoe Lie
*1893
huwelijk 05-01-1919 in Batavia met
Lie Nio (Narie) Liem
leeftijd: 83 of 84 jaar
*?-09-1893
?-09-1977
1.4.7.15.1 ♂
Soen Kian (Edwin) Lie
leeftijd: 71 jaar
*19-03-1915 Bandung
?-04-1986
1.4.7.15.2 ♀
Edith Lie
leeftijd: 91 jaar
*10-03-1916 Weltevreden
19-05-2007
huwelijk met
Tat Sam Kwee / Sastra
1.4.7.15.3 ♂
Soen Toh (Ferdinand) Lie
leeftijd: 24 of 25 jaar
*1932
1957
1.4.7.15.4 ♂
Niet publiek
1.4.7.15.5 ♀
Niet publiek
1.4.7.15 ♂
Tjian-Houw Lie
leeftijd: 62 jaar
*?-12-1894 Batavia
29-03-1957 Sukabumi
relaties:
(1) huwelijk met
Tjin Nio (Charlotte) Kwee
leeftijd: 90 jaar
*25-06-1909
02-03-2000
(2) huwelijk 17-12-1912 in Batavia met
Tjioe Lan (Goh Ie) Auw
*25-12-1896 Madjalengka
1.4.7 ♂
Tjoe-Hong Lie
leeftijd: 49 of 50 jaar
*1846
26-07-1896 Batavia
[]23-08-1896 Grogol
relaties:
(1) huwelijk met
A-Soen-Nio (Ma Kebon) Tjioe
leeftijd: ± 70 jaar
*±1860
1930
(2) huwelijk met
Kiai/Kioe Nio (Ma Kioe) Kwee
(3) onbekende relatievorm met
Ma Bunder NN
(4) onbekende relatievorm met
Ma Epot NN
leeftijd: ± 69 jaar
*±1875
±1944
(5) huwelijk 03-04-1864 in Batavia met
Kim- Nio Oeij
leeftijd: 31 of 32 jaar
*1846
1878
(6) huwelijk 21-05-1883 in Batavia met
Pan-Nio (Ma Major) Kan
leeftijd: ± 72 jaar
*±1861 Batavia
16-01-1933 Soekaboemi
[]18-01-1933 Poelo Marjan, Tandjoeng
1.4 ♂
Pek-Thaij Lie
leeftijd: 38 of 39 jaar
*1809
1848
relaties:
(1) huwelijk in Batavia met
Siok Tjen Souw
leeftijd: 36 of 37 jaar
*1812
1849
(2) huwelijk met
Joen Nio Tan
leeftijd: ± 32 jaar
*±1827
14-03-1859
(3) huwelijk 13-11-1842 in Batavia met
Swan-Nio (Tjoan Nio) Tan
leeftijd: 76 of 77 jaar
*1825
1902
1.5.1.1.1 ♂
Soen-Goan Lie
huwelijk met
Kwaij Nio Lim
1.5.1.1 ♂
Tjian-Lim Lie
1.5.1 ♂
Tjoe-Liong Lie
1.5 ♂
Pek-Hauw Lie
*±1815
huwelijk 14-11-1834 met
Tan Nio Tan
1.6.1.1 ♂
Tjian-Soe Lie
1.6.1.2 ♂
Kan Boen Lie
*±1852
huwelijk 03-01-1870 in Batavia met
Pek Nio Tan
*±1852
1.6.1.3 ♀
Khoe Nio of Tjioe? Nio Lie
*±1857
huwelijk 16-09-1874 in Batavia met
Kim Tie Khouw
*±1856
1.6.1 ♂
Tjoe-Tjang Lie
1.6.2.1.1 ♀
Tjiep Nio Lie
1.6.2.1.2 ♂
Soen-Tjien Lie
leeftijd: ± 59 jaar
*±1887
31-01-1946
huwelijk 16-01-1912 met
In Heng Oeij
leeftijd: ± 93 jaar
*±1887
13-06-1980
1.6.2.1.3 ♂
Soen-Kiam/Kian Lie
leeftijd: ± 69 jaar
*±1893
1962
huwelijk 15-05-1914 in Batavia met
Tjoei Nio Oeij
*±1893
1.6.2.1.4 ♂
Soen-Hoeij Lie
*±1895
huwelijk 03-01-1917 in Batavia met
Memie Oeij
*±1898
1.6.2.1.5 ♂
Soen-Liang Lie
leeftijd: ± 69 jaar
*±1899
1968
huwelijk met
Nio Ie Goan
1.6.2.1 ♂
Tjian-Som/Soe Lie
huwelijk 05-12-1879 in Batavia met
An Nio Siem
*±1861
1.6.2 ♂
Tjoe-Ie Lie
leeftijd: ± 38 jaar
*±1840
05-02-1878
1.6.3 ♀
Tjoan Nio Lie
*±1853
huwelijk met
Tjie Hiang Tan
1.6.4.1 ♀
Leng Nio Tio
huwelijk met
Koen Gie Tan
1.6.4.2 ♂
Tek Tjoe Tio
1.6.4.3 ♂
Tek Hong Tio
leeftijd: 88 jaar
*07-01-1877
04-02-1965 Jakarta
1.6.4.4 ♀
Goan Nio Tio
*1881
1.6.4 ♀
Loemoet Nio Lie
*±1856
huwelijk met
Tjeng Sioe Tio
*±1844
1.6.5.1.1 ♀
Kim Nio Lie
1.6.5.1.2 ♀
Enny Lie
1.6.5.1.3 ♀
Onnie Lie
1.6.5.1.4 ♂
Soen Touw Lie
1.6.5.1.5 ♀
Anna Lie
*1911
1.6.5.1.6 ♂
Soen Lip Lie
*1914
1.6.5.1 ♂
Tjian-San Lie
leeftijd: 45 of 46 jaar
*1886
1932
huwelijk 10-12-1906 in Batavia met
Ho Nio (Oedjan Nio) Tan
*±1888
1.6.5.2 ♀
Boen Nio (Emboen) Lie
*1887
1.6.5.3 ♀
Pang Nio Lie
*1891
1.6.5 ♂
Tjoe-Tjin Lie
*1862
huwelijk met
Beng Nio Tan
*±1863
1.6.6 ♀
Kenong Nio Lie
*±1863
huwelijk met
Bok Seng Yo
*±1841
1.6.7.1 ♀
Ho Nio (Oedjan Nio) Tan
*±1888
huwelijk 10-12-1906 in Batavia met
Tjian-San Lie
leeftijd: 45 of 46 jaar
*1886
1932
1.6.7 ♀
Natji-Nio Lie
*±1867
huwelijk 17-09-1887 in Batavia met
Wie Pek Tan
*±1866
1.6.8 ♀
Na Nio Lie
*±1871
huwelijk 09-11-1891 in Batavia met
Thaij Hok Tan
*±1871
1.6 ♂
Pek-Tat Lie
leeftijd: ± 83 jaar
*±1832
?-11-1915
huwelijk 24-02-1854 in Batavia met
Yoen Nio (In Nio) Tan
1.7.1 ♀
San Nio Lie
*±1854
huwelijk met
Boen Peng Tan
*±1854 Batavia
1.7 ♂
Pek Sie Lie
*±1835
huwelijk met
Keng Nio Kang
*±1837
1 ♂
Tiang-Ko Lie
leeftijd: ± 69 jaar
*±1786
09-01-1855 Batavia
huwelijk met
Sek-Nio Souw
leeftijd: 53 of 54 jaar
*1791
1845