header verhalen

 


 

Overzicht verhalen

01- De grafvondst van mijn stamvader Kan Keng Tiong en het fenomeen van Mandarijnen in Nederlands Indië

02- Het massagraf

03- Djakarta, Jalan Teuku Umar 15, het laatste huis van H.H. Kan

04- Het nummer op de gele Universitas Indonesia jacket

05- Het Amateur Orkest van Djakarta

06- Algemeen Vernietigings Corps

07- De Chinese Heren van de Thee

08- De voorouderaltaren van de Kan-Han-Tan clan

09- De Doodskist van overgrootmoeder Thung Leng Nio als voorbeeld van een Traditionele Chinese Kist

10- Tan Goan Piauw en Thung Leng Nio

11- Villa Mei Ling, te Bandoeng, een historisch gebouw voor Nederlands Indië

12a- Tan Tjoen Lee en Han Tek Nio
12b- Tan Tjoen Lee
12c- Han Tek Nio

13- Kan Keng Tjong en Jo Heng Nio

14a- Desiree Tan (Hoei Nio)
14b. Corr.TTL aan Dé van 31-3-1933 tot 14-8-1934

15- Bommeltje

16- H.L.L.Kan en de Opium- en Zoutregie in Nederlands Indië

17- Muziek in mijn familie

18- Gedong Dalam - een Paladio Villa in Nederlands Indië

19- De Dood van Ferry Tan en de mislukte doofpotaffaire van s.s. Insulinde

20- De verdwenen Compagnie Seepers van de Stadswacht van Batavia

21- Han Oen Lee en Kan Oe Nio

22- Ganti Nama, de verplichte naamsverandering van Chinese Indonesiers en andere racistische regels in Indonesie

23- Begrafenissen en graven bij de familie Kan-Han-Tan

24- Tan Tjoen Liang de eerste Nederlands Indische Chinese Ingenieur  aan de TH Delft.

25- Ziel tabletten of Altaar tabletten van de Familie

26- Planten en onze familie

27- Het Emigratieverhaal van Sioe Yao Kan

28- Ermeling

 

 

 
 
 
 

09. De doodskist van overgrootmoeder Thung Leng Nio
als voorbeeld van een Traditionele Chinese kist

deze tekst omdat het vergrootglas terugspringt om onbekende reden
vergrootglas_kleinstamboomklein
globe


 
 
grafkist Thung Leng Nio
 

Mijn overgrootmoeder Thung Leng Nio, weduwe van Kapitein der Chinezen te Buitenzorg Tan Goan Piauw overleed in 1928 en kreeg een begrafenis met pracht en praal overeenkomstig haar stand. Een film fragment van deze begrafenis is te zien in de Kwee movies. Deze films zijn te zien bij Beeld en Geluid ; zoekwoord: Kwee Zwan Liang of Kwee compilaties. De filmpjes o.a. met de begrafenis kun je op aanvraag daar bekijken.

De traditioneel Chinese doodskist wordt opgebouwd uit in de lengte richting gezaagde halve boomstammen. Er waren afhankelijk van gebruikte houtsoorten en houtdikte een verscheidenheid in kwaliteit. Bij de beste kwaliteit werden complete halve boomstammen gebruikt.
Als voorbeeld hier de afgebeeld kist voor overgrootmoeder Thung Leng Nio. Daar het lijk soms een geruime tijd in de kist moest wachten op een “geschikte begrafenis datum” , werden de naden van de kist hermetisch afgedicht met een soort stopverf gemaakt van Calcium Carbonaat vermengd met Tung olie. Tung olie wordt verkregen uit zaden van de Tung boom (Aleurites Fordii). Tegenwoordig wellicht vervangen door een synthetisch lak.

doodskist van een boom


Het deksel van de kist wordt bevestigd met behulp van 4 dubbele zwaluwstaart pen - gat verbindingen. Om de plaats van de 4 pen- gat verbindingen te maskeren worden ter plekke zijden bloemen geplaatst zoals te zien bij de bovenste afgebeeld kist.

Bij ons bezoek aan Macau in 1990 vonden we nog een werkplaats waar men op traditionele manier Chinese doodskisten maakte. Dus waarschijnlijk kun je tegenwoordig nog steeds zo’n traditionele kist kopen. Op de foto is te zien hoe de halve boomstammen van binnen worden uitgehold.

grafkist werkplaats Macau

Het optuigen van de kist met bloemen ging als volgt:

grafkist opmaak fase 1
grafkist opmaak fase 2
 
     
grafkist opmaak fase 3
grafkist opmaak fase 4
 
     
grafkist opmaak fase 5
     

Eerst werd een geborduurd kleed met de “8 immortals” op de kist gedrapeerd. Daarna werd een net daarover vastgemaakt om de bloem- kransen aan de kist te bevestigen.

Op de foto rechts boven is het Hoan vaandel zichtbaar. De Hoan is een stok met een hoepel waaraan 3 brede en 7 dunne korte strips naar beneden hangen. De 3 brede strips vertegenwoordigen de 3 delen van de ziel gemaakt door de Yang, terwijl de 7 korte gemaakt zijn door de Yin. Na de dood en tijdens de begrafenis zal de geest van gestorvene in deze Hoan huizen. Deze Hoan wordt in de begrafenisstoet gedragen en brengt de geest van het huis naar het graf. Deze foto’s zijn gemaakt door de zoon van Thung Leng Nio mijn grootvader Tan Tjoen Lee.

Een halsstarrige mythe is dat de Chinese doodskist reeds lang voor de dood in huis klaar zou staan. Voor zover ik heb kunnen nagaan, was dit bij onze voorouders, meestal niet het geval geweest. . Slechts één voorbeeld kwam van neef Tan Eng Swie, die wist zich nog te herinneren dat bij het begroeten van een zus van zijn grootmoeder hij door een lange slaapkamer moest lopen langs een kist en een bed. Wel verbaasde mijn nicht Tan Bie Giok zich over de snelle beschikbaarheid van zo’n compliceerde kist. Blijkbaar stond de kist gereed bij de kistenmaker.


Berkel, 28-11-2016

Sioe Yao Kan

 

 

-terug naar begin-