header verhalen

 


 

Overzicht verhalen

01- De grafvondst van mijn stamvader Kan Keng Tiong en het fenomeen van Mandarijnen in Nederlands Indië

02- Het massagraf

03- Djakarta, Jalan Teuku Umar 15, het laatste huis van H.H. Kan

04- Het nummer op de gele Universitas Indonesia jacket

05- Het Amateur Orkest van Djakarta

06- Algemeen Vernietigings Corps

07- De Chinese Heren van de Thee

08- De voorouderaltaren van de Kan-Han-Tan clan

09- De Doodskist van overgrootmoeder Thung Leng Nio als voorbeeld van een Traditionele Chinese Kist

10- Tan Goan Piauw en Thung Leng Nio

11- Villa Mei Ling, te Bandoeng, een historisch gebouw voor Nederlands Indië

12a- Tan Tjoen Lee en Han Tek Nio
12b- Tan Tjoen Lee
12c- Han Tek Nio

13- Kan Keng Tjong en Jo Heng Nio

14a- Desiree Tan (Hoei Nio)
14b. Corr.TTL aan Dé van 31-3-1933 tot 14-8-1934

15- Bommeltje

16- H.L.L.Kan en de Opium- en Zoutregie in Nederlands Indië

17- Muziek in mijn familie

18- Gedong Dalam - een Paladio Villa in Nederlands Indië

19- De Dood van Ferry Tan en de mislukte doofpotaffaire van s.s. Insulinde

20- De verdwenen Compagnie Seepers van de Stadswacht van Batavia

21- Han Oen Lee en Kan Oe Nio

22- Ganti Nama, de verplichte naamsverandering van Chinese Indonesiers en andere racistische regels in Indonesie

23- Begrafenissen en graven bij de familie Kan-Han-Tan

24- Tan Tjoen Liang de eerste Nederlands Indische Chinese Ingenieur  aan de TH Delft.

25- Ziel tabletten of Altaar tabletten van de Familie

26- Planten en onze familie

27- Het Emigratieverhaal van Sioe Yao Kan

28- Ermeling

 

 

 

24. Tan Tjoen Liang de eerste Nederlands Indische Chinese Ingenieur  aan de TH Delft.

pdf knop

Introductie

     

Bij het opstellen van je stamboom kom  je wel eens tot verrassende ontdekkingen. Een van deze verrassingen is het levensverhaal van Tan Tjoen Liang.
We gingen bij het opstellen van onze stamboom in eerste instantie uit van de directe voorouders. Zo was mijn grootvader aan moeders kant Tan Tjoen Lee. Opmerkelijk was dat in officiële stukken hij werd vermeld als T.L. Tan jr. In het adresboek van Ned. Indie kwamen namelijk twee namen voor van T.L. Tan jr.en een Ir. T.L. Tan sr.  Zo kwam al snel de vraag wie was dan toch T.L. Tan Senior? Het bleek de oudste broer van mijn grootvader te zijn Tan Tjoen Liang.

         

Tan Tjoen Liang

Wat zijn we te weten gekomen van deze broer? Het begon met historische kranten en navragen bij neven en een zoektocht  door oude studiegidsen van de TH Delft. Dit leverde het volgende overzicht.
   
Tan Tjoen Liang

Tan Tjoen Liang is geboren 3-3-1863 in Buitenzorg.
Zijn ouders zijn de kapitein der chinezen in Buitenzorg Tan Goan Piauw en Thung Leng Nio.

 
 In 1877 doet hij toelatingsexamen voor de HBS bij KW III in Batavia.
   
toelatingsexamen  
 

Overgang naar de 2de klas en 3de klas

 
overgang 2de naar 3de klas
 
Overgang naar 5e klas waar hij in 1883 slaagt voor zijn eindexamen.
 
overgang 5de klas
         
naar Nederland
         

Hij gaat onmiddellijk naar Nederland,  naar de TH Delft waar zijn verschijning kennelijk ook als bijzonder wordt ervaren.

         
candidaat-lid
         

Hij gaat in 1884 te Delft Werktuigkunde studeren.

         
stdentenalmanak

Hij komt in de Delftse Studentenalmanak voor van 1885-1886-1887-1888-1889.
In deze Almanak  wordt eerst in 1885
cwi= civiel werktuigkunde,
in 1886 ci = civiel ingenieur, vanaf 1887 tot 1889 wi = werktuigkundig ingenieur vermeld achter zijn naam.

         
In 1888 wordt vermeld dat hij is geslaagd voor het B examen Werktuigkunde.
         
gaslaagd    
         
optocht te Delft
         

In 1890 komt hij niet meer in de Studentenalmanak voor.  Er heeft ook nog geen examen C plaats gevonden. Hoe kan hij dan Ingenieur zijn?
Op zijn kaart van de Burgerlijke Stand staat hij op het adres van Oude Delft 135 bij familie van Rijn ingeschreven, en bij vertrek uit de gemeente : VT 1890. Kennelijk was hij snel vertrokken en heeft hij zich niet afgemeld.  Het zou kunnen zijn dat hij halsoverkop teruggekeerde naar Buitenzorg omdat zijn vader Tan Goan Piauw eind 1889 overlijdt. Tan Tjoen Liang is aangesteld als voogd over zijn minderjarige jongste broer Tan Tjoen Lee.
Voor de zekerheid doorzoeken we nog een aantal jaargangen van de Studentenalmanak en ja hoor, in 1893/94 komen we hem weer tegen, nu wonend aan de Koningstraat 26 in ’s Haage.  Dat is het jaar dat Tan Tjoen Lee ook naar Nederland komt om in Haarlem aan de Handels HBS te gaan studeren. Mogelijk reizen ze samen naar Nederland.
Dit wordt later bevestigd in deze krantenberichten:

         
kranten berichten
         
In 1895 wordt hij vermeld bij de geslaagden voor het examen C voor Werktuigkundig Ingenieur.
         
geslaagden
         

Hij is hiermee de eerste in Nederlands Indie geboren Chinees die een ingenieurstitel in Delft haalde.
In die tijd van 1885-1889 komt zijn naam ook nog voor bij Disputen en Gezelschappen. Hij is eerst  lid, later secretaris en daarna voorzitter van F.C.Q.D.=Forte Citius Quam Dolo.
Verder is hij nog betrokken bij een of ander toneelspel dat heet Moslim. Tan Tjoen Liang is Mohammed, twee medestudenten zijn Aboe Bakr en Omar.

         

Als hij in 1895 als ingenieur terugkeert komt hij op de passagierslijst voor tegelijk met broer Tan Tjoen Keng.

   
passagierslijst

Tan Tjoen Keng heeft niet in Nederland gestudeerd. Maar er is wel een verhaal dat hij halsoverkop naar Europa heeft moeten reizen omdat Tan Tjoen Lee een keer in de problemen zat in Genua of Marseille.

 
Kennelijk kon Tan Tjoen Keng zich toen makkelijker daarheen begeven dan Tan Tjoen Liang
         
Jo Yam Nio

Hij trouwt met Jo Yam Nio en zij krijgen  een dochter: Tan Twan Nio of Jessy (Henriette Hortense) geboren 30-4-1900 in Buitenzorg en zonen Harry, Charlie en John.

         

Wat hebben we nog meer over Tan Tjoen Liang kunnen vinden in de periode na zijn studie?
Van zijn vader Tan Goan Piauw had hij de Tegalwaroe Landerijen geërfd. Zo werd hij de eerste directeur hiervan.

         
Tegalwaroe
         
Later ging deze functie over naar zijn jongste broer Tan Tjoen Lee van wie bekend is dat hij op deze landerijen ging jagen (zie verhaal Tan Tjoen Lee op deze site)
         

Ook vonden we het volgende krantenartikel:

         
krantenartikel

Aquasie Boachi (Kwasi Boakye), prins van Ashanti, (Kumasi 24 april 1827 - Buitenzorg 9 juni 1904), was de oudste zoon van Quakoe Dua II, koning van Ashanti,
Aquasi Boachi, is bekend geworden door het boek: “De zwarte met het witte hart” van Arthur Japin.

         

Hij volgde aan de TH Delft een studie tot mijningenieur. Aquasie Boachi studeerde in Delft in de zelfde periode als Tan Tjoen Liang. Als zodanig kenden ze elkaar. Ze worden beiden genoemd in een krantenbericht van 1899 bij het verlenen van een vergunning tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen. Onduidelijk is in hoeverre Tan Tjoen Liang en Aquasie Boachi  met elkaar nog meer gezamenlijke  projecten hebben ondernomen.

         

Tan Tjoen Liang overlijdt op 28-3-1923. We vinden een overlijdens-familiebericht in het Algemeen Handelsblad van de hand van zijn neef Tan Tek Tsjoan die in Delft studeert.

         
overlijdens bericht  
overlijdens bericht

In een In Memoriam wordt uitgebreid stilgestaan bij het feit dat hij als eerste in Indonesië geboren Chinees in Delft heeft gestudeerd en zijn ingenieurstitel daar heeft behaald. En hoe hij als bescheiden man zich voornamelijk bezig hield met het beheer van de Tegal-Waroelanden waarvan hij directeur en mede-eigenaar was.

         

Nawoord

     
         

Volgens de kleinzoon van Tan Tjoen Liang zou hij ook betrokken zijn geweest bij de stichting van de Technische Hogeschool te Bandoeng. We hebben echter geen krantenartikel met deze strekking kunnen vinden.

         

Sioe Yao Kan
Berkel, laatste update: september 2018

     
         
terug naar begin