header vragen

 


 

 

 

 
 
 
 

Commentaar en Vragen

     

Vragen m.b.t Verhalen

 

Introductie

De op deze site beschreven verhalen zijn gebaseerd op anekdotes van familie leden, (historische) krantenartikelen, de Kong Koan Aktes van Batavia en eigen belevenissen. Uitbreiding van verhalen waren mogelijk dankzij vragen en commentaar van lezers.
Na het gereedkomen van sommige verhalen bleven er echter nog onbeantwoorde vragen over.
Deze vragen worden hier nu opgevoerd zo veel mogelijk gerubriceerd naar de verhalen.

Vragen

1. De Grafvondst van mijn stamvader Kan Keng Tiong en het fenomeen van Mandarijnen in Nederlands Indië:

 
mandarijnen
 
heren
 
Weet iemand waar deze foto’s met mandarijnen en westerse officieren en heren genomen zijn?
Ook wanneer is deze foto is genomen?
Is er door het uniform van de officieren nog te achterhalen van welk land deze westerse officieren zijn.
 

2. Het Massagraf:

Zijn er nog andere verhalen van grafopgravingen rond 1962?
Zijn de graven op de begraafplaats van de Kong Koan van Djakarta nog goed en op tijd opgegraven?
 

3. Djakarta, Djalan Teuku Umar 15, het laatste huis van H.H.Kan:

Is er een register van geroofde kunst uit Nederlands Indië?
Is er in Engeland een lijst van “Engelse oorlogsbuit”?
Is het pand Jl. Teuku Umar 15, Jakarta nog in handen van de Pakistaanse Ambassade?
 

4. Het nummer op de gele Universitas Indonesia jacket:

Zijn er nog andere films zoals de NBC News Special : INDONESIA: THE TROUBLED VICTORY over de studenten opstand in Indonesia in de jaren 1965-1968.
 

5 Het Amateur Orkest van Djakarta:

Zijn er nog meer levende leden van het Amateur Orkest?
 

6. Algemeen Vernietigings Corps:

Zijn er nog mensen die Dary Kan gekend hebben bij de ANIEM en/of vanuit zijn jaarclub van Delft Elektrotechniek 1927/1928 cq het Delfts Studenten Corps?
Weet iemand waar de herinneringsplaquette met namen van de gevallen ANIEM medewerkers in Nederlands Indie tijdens WO II is gebleven?
Zijn er nog levende nazaten van de personen vermeld op de herinneringsplaquette?
 

7. De Chinese Heren van de Thee:

Is de Oermoeder Tan Goey (of Gwie) La Nio nog familie van Tan Goan Pauw?
Zijn er nog kinderen of ander nageslacht van deze Oermoeder?
 

8. De voorouderaltaren van de Kan Han Tan clan:

 
Waar zouden de schilderijen kunnen zijn die op de foto van het altaar van Kan Keng Tiong en Jo Heng staan?
 

10. Tan Goan Piauw en Thung Leng Nio

Weet iemand waar de Kong Koan archieven van Buitenzorg zijn gebleven?
Weet iemand meer over de stambomen van de moeder en de vrouw van Tan Goan Piauw? Bij beiden is familie naam Thung: Thung Na Nio (Tjeng Kiong) en Thung Leng Nio, 1839-1928.
 
oude huis
 
Het huis aan de Handelsstraat (jl. Suryakencana no 210) staat bekend in Bogor als het huis van de oude kapitein Tan. Echter dit huis is gebouwd na de dood van Tan Goan Piauw, daarom kan hij niet degene zijn die bedoeld wordt met de oude Kapitein Tan. Weet iemand wie dan wel met “de oude kapitein Tan” wordt bedoeld?
 

11. Villa Mei Ling te Bandoeng een historisch gebouw voor Nederlands Indië

Wat is er nog meer bekend over de architect F.W. Brinkman?
Wat is er nog meer bekend over de architect – bouwkundig ingenieur G.H. Voorhoeven
Hebben de heren Brinkman en Voorhoeven samengewerkt met Charles P. Wolff Schoemaker of waren ze concurrenten?
Waarom is Villa Mei Ling in Indonesia bekend onder de naam Villa Ang Eng Kan? De familie relatie tussen Ang Eng Kan en Hok Hoei Kan is ons niet bekend. Of is het gewoon een verbastering van: Han en Kan?
 

12a Tan Tjoen Lee en Han Tek Nio

Wat is er van het graf dak van Tan Tjoen Lee geworden, gewoon afgebroken of is het omgebouwd tot een huis?
 
 

12b. Tan Tjoen Lee

 
De vrijmetselaars voor het gebouw van de Loge “Ster in het Oosten”. Weet Iemand ter gelegenheid van wat en wanneer deze foto zou zijn genomen?
 
 
De verjaardag op 29-maart 1934 van Tan Tjoen Lee
Wie herkent hier nog meer familieleden. De Chinese namen van de eerste rij staan eronder. 1. 俊礼:Tjoen Lee, 2. 丙丁:Piang Teng, 3.金戊:Kim Bo, 4.性初:Hing So, 5.长福:Tiang Hok 6.添兴:Tiam Hin, 7.两火:Liang Hwe, 8.田坂:Tian Pan, 9.荣利:Eng Lie, 10.文矮:Boen XX, 11.芬专:Hoen Tjoan, 12.嘉兴:Ke Hin
 

14. Budapest - Hongaarse familie.

Zou er nog familie zijn van de Hongaarse vriendin van Desiree Tan: Magda Mattyasovasky Rudnyanscky? Magda Mattyasovasky Rudnyanscky woonde op XI Manyoki üt 14 te Budapest. Van een bezoek in 1933 aan deze vriendin zijn de volgende foto’s bewaard gebleven:
 
achterkantfoto
 
magda
 
magdasalon
 

15. Bommeltje

Is er nog meer bekend over de omstandigheden van het overlijden van Bommeltje (Douwina Petronella Maria van Bommel) in Kamp Tjideng?
 

16. Hay Liang Louis (H.L.L.) Kan en de Opium- en Zoutregie in Nederlands Indie.

Zijn er lezers die meer kunnen vertellen en of gegevens hebben over de plaatsen weergegeven op de foto’s?
 

20. De verdwenen Compagnie Seepers van de Stadswacht van Batavia

Er zijn nog een aantal open vragen rond de verdwenen Compagnie van Seepers:
Heeft de heer Seepers nog meer manschappen met een verdwijntruck gered?
Waren er nog andere overlevenden van de Compagnie Seepers
 
 

21.Wie weet meer over deze foto?

click to enlarge
 

Weet iemand waar en wanneer deze panoramafoto is genomen?

Herkent u één dezer personen op de foto?

Weet iemand waarom deze bijeenkomst plaats vond?

Reactie van E. Visser:

Prachtige foto van de gasten van Ceres' Lunchroom in Batavia. Via Delpher vond ik een artikel uit 1936 waarin zij een wedloop sponsorden "Teneinde de sport onder de Chineezen te bevorderen" (het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië van 05-12-1936).
NB: Mooie website ook!

wedloop
     

22. Wie herkent deze gepromoveerde?

   
     
In de oude foto’s vinden we er een van Louis Kan als paranimf bij een promotie van een onbekende man, met daarnaast ook nog een Javaanse man als paranimf.
     
     
Degene die promoveert houdt zijn proefschrift in de hand, maar helaas is de tekst ervan onleesbaar.
     
     
Deze gepromoveerde staat ook nog op een foto met beide ouders en ook nog een keer in een thuissituatie bij zijn ouders.
     
     

De periode waarin dit gebeurt moet zijn tussen 1923 en 1925.

Zou er iemand zijn die de gepromoveerde herkent, zijn naam, het proefschrift en de datum?

     

Wilt u reageren op de inhoud van de verhalen of familie documentatie? Heeft u antwoord op mijn vragen met betrekking tot de verhalen?
Ik zie uw reacties graag tegenmoet!

  veertje
     


 

 
     
S.Y.Kan    
     

 

terug naar begin