header verhalen

 


 

Overzicht verhalen

01- De grafvondst van mijn stamvader Kan Keng Tiong en het fenomeen van Mandarijnen in Nederlands Indië

02- Het massagraf

03- Djakarta, Jalan Teuku Umar 15, het laatste huis van H.H. Kan

04- Het nummer op de gele Universitas Indonesia jacket

05- Het Amateur Orkest van Djakarta

06- Algemeen Vernietigings Corps

07- De Chinese Heren van de Thee

08- De voorouderaltaren van de Kan-Han-Tan clan

09- De Doodskist van overgrootmoeder Thung Leng Nio als voorbeeld van een Traditionele Chinese Kist

10- Tan Goan Piauw en Thung Leng Nio

11- Villa Mei Ling, te Bandoeng, een historisch gebouw voor Nederlands Indië

12a- Tan Tjoen Lee en Han Tek Nio
12b- Tan Tjoen Lee
12c- Han Tek Nio

13- Kan Keng Tjong en Jo Heng Nio

14a- Desiree Tan (Hoei Nio)
14b. Corr.TTL aan Dé van 31-3-1933 tot 14-8-1934

15- Bommeltje

16- H.L.L.Kan en de Opium- en Zoutregie in Nederlands Indië

17- Muziek in mijn familie

18- Gedong Dalam - een Paladio Villa in Nederlands Indië

19- De Dood van Ferry Tan en de mislukte doofpotaffaire van s.s. Insulinde

20- De verdwenen Compagnie Seepers van de Stadswacht van Batavia

21- Han Oen Lee en Kan Oe Nio

22- Ganti Nama, de verplichte naamsverandering van Chinese Indonesiers en andere racistische regels in Indonesie

23- Begrafenissen en graven bij de familie Kan-Han-Tan

24- Tan Tjoen Liang de eerste Nederlands Indische Chinese Ingenieur  aan de TH Delft.

25- Ziel tabletten of Altaar tabletten van de Familie

26- Planten en onze familie

27- Het Emigratieverhaal van Sioe Yao Kan

28- Ermeling

 

 

 

25. Ziel tabletten of altaar tabletten van de Familie

pdf knop

Inleiding

     

Op een voorouder altaar staat soms een ziel tablet ofwel “Sin Tji” van de voorouder. De ziel tablet wordt opgesteld bij het overlijden. Bij het overlijden wordt eerst een voorlopige ziel tablet opgesteld, een plankje waarop de naam van de voorouder en zijn nakomelingen vermeld staan. Dit voorlopig ziel tablet word meegedragen in de begrafenisstoet.. Het uiteindelijke ziel tablet kan een simpel plankje zijn met de namen geschilderd op papier of direct op de plankje. In een luxere uitvoering zijn de ziel tabletten uitgevoerd als twee plankjes samengevoegd in een voetstuk. De twee plankjes zijn aan één kant beschreven en vormen de voorkant en binnenkant van het ziel tablet. Deze ziel tabletten vermelden de naam van de betreffende voorouder, de plaats van zijn graf, kinderen en mogelijk kleinkinderen.

     
De aanwezige ziel tabletten op ons huidig voorouderaltaar van onze familie zijn dankzij de intense verwevenheid van de Kan, Han en Tan families een mengsel van diverse families.
     
voorouderaltaar    Zo zijn onderdelen van het oorspronkelijke Kan altaar van de stamvader Kan Keng Tiong en zijn vrouw Jo Heng Nio doorgegeven aan de kleinzoon Han Khing Bie. Uiteindelijk na de dood van Han Khing Bie zijn deze doorgegeven aan mijn vader Kan Hay Liang en samengevoegd met het altaar van mijn oma voor de Tan familie. Dit gezamenlijke altaar stond in het huis van HanTek Nio, de weduwe van Tan Tjoen Lee, zus van Han Khing Bie en ook kleindochter van Kan Keng Tiong en Jo Heng Nio.
 
En nu is dit gecombineerd voorouderaltaar in Nederland met ziel tabletten van Siauw Po Nio  en Jo Heng Nio, respectievelijk de 1e en 3e  vrouw van Kan Keng Tiong en enige Tan familie ziel tabletten.
     

Mijn grootmoeder van vaders kant was Lie Tien Nio. Steve Haryono introduceerde ons bij enige Lie nazaten en zo  kwamen we bij de Bong familie, met name Swie Han Bong, Swie Fang Bong en Lie Yung Kwan. Deze broers Bong en Lie Yung Kwan waren kleinzonen van Lie Tjian Tjoen, de broer van mijn grootmoeder.

Van Lie Yung Kuan hoorden we ook over ziel tabletten van de Lie familie op zijn voorouder altaar.. Van Swie Han Bong kregen we foto’s van deze ziel tabletten in zwart wit . Sommige van deze zwart wit foto’s waren echter niet duidelijk. Bij toeval hoorden we van een komend bezoek van Steve Haryono aan Indonesië. Daarom vroegen we Steve of hij bij Lie Yung Kuan wou langs gaan om betere foto’s van de ziel tabletten te maken.

Voor de vertaling van de Lie ziel tabletten door William Tai Yuen werd voornamelijk uitgegaan van de kleur foto’s aangevuld met de informatie van de zwart-wit foto’s.
In dit overzicht worden de vertalingen van de tabletten van Siauw Po Nio en Jo Heng Nio, enige Tan tabletten en de Lie tabletten van Lie Yung Kuan weergegeven.

     
stamboom
     
 
 

De ziel tabletten van Jo Heng Nio en Siauw Po Nio

       

Jo Heng Nio

     
Het  ziel tablet van Jo Heng Nio is opgesteld door haar kleinzoon  Hok Hoei Kan (H.H.Kan).
         
zielen tablet Jo Heng Nio

Een compleet ziel tablet bestaat uit twee plankjes tezamen in een voetstuk.

De boven plank ofwel voorkant van het ziel tablet

voorkant

Vertaling Chen Meng Hong

“Burger van de Ching Dynastie die buiten haar stamland overleed. Vrouw van een 4e rangs functionaris (mandarijn) benoemd door de keizer, (groot)moeder van 4 generaties. Vastgelegd door zoon: Kan Tjeng Sie, kleinkinderen Kan Teng Nio, Kan Teng Tjoan en (adoptie)kleinzoon: Hok Hoei Kan”

De onder plank ofwel binnenkant van het ziel tablet

binnenkant

Vertaling Chen Meng Hong

“Mijn overleden moeder: Jo Heng Nio, was het derde kind van het gezin, overleden op 74e levensjaar. Geboren op de 16e dag van de 2e maand in 1827, tussen 5.00 en 7.00 uur. .Overleed op 14e dag van 9e maand jaar 1900 tussen 9.00 en 11.00uur. Begraven op Pulau Matjan, gericht op het zuiden”.

 
 

 

Vertaling van de ziel tablet van Jo Heng Nio door Christopher Ng

vertaling
         
vertaling
 
 

Vertaling van de ziel tablet van Siauw Po Nio door Christopher Ng

vertaling
         
vertaling
         
 

De Tan Tabletten van Tan Tjoen Lee vertaald door William Tai Yuen

Liem Cha Nio

Voorkant

 

Binnenkant

 

Geheel

voorkant   binnenkant   geheel
         
         

Voorkant

       
The Qing Dynasty

Tablet dedicated to late grandmother Madam Liem (Lim), wife of Tan, with the posthumous name of Keong Hwe and the conferred title of Ru Ren, by
Grandson [characters and meaning unclear], the eldest son of the first wife of his father, chosen to preside over the funeral service of his grandfather/grandmother in case his own parents predeceased him, and
Grandson: Ho Tiong
Great Grandson: Eou Jin

         

Binnenkant

       
Tablet dedicated to late grandmother Cha Nio, born in the 30th year of Qian Long, the year of Yi You (1765), on the 13th day of the 12th month of the lunar calendar, at the time of Yin (3:00 am – 5:00 am), passed away in the 19th year of Dao Guang, the year of Ji Hai (1839), on the second day of the second month of the lunar calendar, at the time of Si (9:00 am – 11:00 am), at the age of 75 (meaning of several characters unclear)
         

Geheel

       
This side of the tablet is identical with Tan 1 Buitenkant + Voetstuk
         

Tan Tek Lo

Voorkant

 

Binnenkant

 

Geheel

voorkant  
binnenkant
  geheel
         

Voorkant

       
The Qing Dynasty>

Tablet dedicated to late grandfather Mr. Tan, with the posthumous name Khiam Pok, by
Grandsons: (character not found in dictionary) Cheung
Granddaughters: Swee Nio, Tah Nio, Mui Nio, Tjia Nio, Puet Nio, Chia Nio, Sia Ni

         

Binnenkant

       
The Qing Dynasty
Tablet dedicated to late grandfather Tek Lo, the second in seniority among siblings, born in the 8th year of Yong Zheng, the year of Geng Xu (1730), on the 29th day of the first month of the lunar calendar, at the time of Zi (11:00 pm – 1:00 am), passed away in the 3rd year of Jia Qing, the year of Wu Wu(1798), on the 27th day of the second month of the lunar calendar, at the time of Shen (3:00 pm – 5:00 pm), at the age of 69

Born at Jun Wei Liao Li She in Hai Cheng County in Zhangzhou, buried at Blakang Kongsi, Gunung Sahari in Batavia, at a northern position facing the south

         

Geheel

       

This side of the tablet is identical to Buitenkant + Voetstuk

         

Tan Tjoei Nio

Voorkant

 

Binnenkant

 

Geheel

voorkant  
binnenkant
  geheel
         

Voorkant

       
The Qing Dynasty
(characters invisible and indecipherable)
         

Binnenkant

       
Tjoei Nio, given name in childhood
Born in the Gui Hai year of Qian Long (1743), on the 17th day of the 5th< month of the lunar calendar at the time of Yin (3:00 am – 5:00 am), passed away in the year of Xin Chou of Qian Long(1781), on the first day of the 9th month of the lunar calendar, at the time of Mao (5:00 am – 7:00 am)
         

Geheel

       

(characters invisible)
This side of the tablet is identical to Buitenkant + Voetstuk

         
         
         

Overzicht Tan Tabletten

tan tabletten
         

Tan Tablet vertaald door Christopher Ng

Tan Kian Po

       

Voorkant

 

Binnenkant

   
voorkant  
binnenkant
   
         

Voorkant

       
Tablet of Grandfather Chen Jian Pu (“Tan Kian Po”?)
1 Grandson: Song Chang (“Soeng Tjong”)
4 Granddaughters: Rui Qing Niang (“Soei Tjeng Nio”?) Rui Ba Niang (“Soei Pe Nio”?) Jiao Che Niang (“Kiauw Tjie Nio”?) Mei Chun? Niang(“Moei Tjoen? Nio ?)
The granddaughters had all 3-character names , which was not uncommon for Peranakan Chinese at that time. The grandson had the usual 2-character name.
         

Binnenkant

       
BIRTH: year 1730, 29th day of 1st month, hour of the Rat (23:00 to 00:59 hours)
DEATH: year 1798, 27th day of 2th month, hour of the Monkey (15:00 to 16:59 hours)
2nd in the family, who died when he was 69 years old. Born in Zhangzhou (Chiang Chiu in Hokkien province); buried in Baguo (Batavia?Bogor?), Niulang Sali Gongsi (Gunung Sari Kongsi?), at back section, facing south
N.B. Gunung Sari was de begraafplaats voor de Kong Koan van Batavia (SY)
         
         

De Lie Tabletten van Lie Yung Kuan vertaald door William Tai Yuen

Introductie

Bij het vertalen van de tekst op de ziel tabletten door William Tai Yuen bleek dat er een fout was ingeslopen bij het samenstellen van paren: voorkant en binnenkant van de tabletten in de kleur foto’s. Met behulp van de zwart-wit paren van de foto set konden de paren weer worden gesynchroniseerd. De ziel tabletten waren opgeborgen in een altaar kast.
altaarkast       tabletten in kast
         
tabletten in kast
         
         

Lie Tjoen Sin (Lie Tiang Seng)

Voorkant

     

Binnenkant

voorkant       binnenkant
         

Voorkant

       
Tablet dedicated to Titular Chinese Kapitan Lie Kie Yoe (posthumous name) by Grandson: Lie Tjoe Liong, the eldest son of the first wife of his father, chosen to preside over the funeral service for his grandfather/grandmother, in case his own parents predeceased him.
Sons: Lie Pek Tat and Lie Pek Kok
Grandsons: Lie Tjoe Thim, Lie Tjoe Lok, Lie Tjoe Keng, Lie Tjoe Hong and Lie Tjoe Kian Great grandsons: Lie Tjian Siong, Lie Tjian Ban and Lie Tjian (character indecipherable)
         

Binnenkant

       
Tjoen Sin, with the given name of Tiang Seng, the third in seniority among siblings, born in the Bing Wu year of Qian Long (1786), on the 28th day of the eleventh month of the lunar calendar at the time of Zi (11:00 pm - 1:00 am), passed away in the year of Jia Yin of Xian Feng (1854), on the 20th day of the eleventh month of the lunar calendar at the time of Xu (7:00 pm – 9:00 pm) , at the age of 69.
         

Translation Note:

 Lie Tiang Seng, Lie Tiang Ko, Lie Kie Yoe, Lie Tjoen Sin are all names of the same person. No birth place can be found.
Pls note that the word Ko is not necessarily part of the name. In Hokkien dialect the word Ko (
= elder brother) is often used at the end of a name as a deferential address to sometime who is senior and respectable.

 
 

Lie Tjoe Liong

   

Voorkant

 

Binnenkant

voorkant   binnenkant
     

Voorkant

   
Tablet dedicated to late father Lie Tjoe Liong by his son Lie Tjian Tiao
     

Binnenkant

   
(characters in the middle row totally invisible)
Born in the ninth year of Dao Guang, the year of Si Chou (1849), on the 18th day of the sixth month of the lunar calendar at the time of Chou (1:00 am – 3:00 am), passed away in the ninth year of Xian Feng, the year of Ji Wei (1859), on the second day of the second month of the lunar calendar at the time of Zi (11:00 pm – 1:00 am)
     
     

Lie Pek Thaij

   

Voorkant

 

Binnenkant

voorkant   binnenkant
     

Voorkant

   
Tablet dedicated to late father Mr. Lie, with the posthumous name of Eng Ngee, by Sons: Lie Tjoe Liong, Lie Tjoe Hong Grandsons: Lie Tjian Tjeng, Lie Tjian Seng
     

Binnenkant

   
Tablet dedicated to late father Pek Thaij, with the posthumous name of Eng Ngee, the eldest among siblings, born in the 15th year of Jia Qing, the year of Geng Wu (1810), on the fourteenth day of the fifth month of the lunar calendar at the time of Yin (3:00 am – 5:00 am), passed away in the 28th year of Dao Guang, the year of Wu Sheng (1848) , on the 13th day of the eighth month of the lunar calendar at the time of Zi (11:00 pm – 1:00 am), at the age of 39
     
     

Lie Tjoe Hong

   

Voorkant

 

Binnenkant

voorkant   binnenkant
     

Voorkant

   
he Qing Dynasty Tablet dedicated to late father Majoor Lie Hao Siok (posthumous name) by Sons: Lie Tjian Tjong, Lie Tjian Sian, Lie Tjian Tjiou, Lie Tjian Tjoen and Lie Tjian Houw, and Daughter: Lie Lien Nio, and Grandchildren Lie (character indecipherable) and Lie Bee [Translator’s note: The term “The Qing Dynasty” (皇清) in this tablet was commonly used on Chinese tombstones or ancestral temple tablets during the Qing Dynasty (1644-1911), usually referring to the title conferred or to be conferred on the deceased.]
     

Binnenkant

   
Late father Majoor Lie Tjoe Hong, alias Lie Seng Kau, the second in seniority among siblings, born in the 27th year of Dao Guang, the year of Ding Wei (1847), on the 26th day of the eighth month of the lunar calendar at noon time, passed away in the 22nd year of Guang Xu, the year of Bing Sheng (1896), on the 16th day of the sixth month of the lunar calendar at the time of Wei (1:00 pm - 3:00 pm), at the age of 50.
Buried at Huan Tien Shiong Tih Temple on Gunung Tanjung, at the rear position of Bing facing the Ren direction (the meaning of remaining characters unclear, probably referring to the feng shui of the tomb)
     

Translator note

Lie Hao Siok and Lie Seng Kau are different names of Lie Tjoe Hong

 
 

Souw Luan Nio

   

Voorkant

 

Binnenkant

voorkant   binnenkant
     

Voorkant

   
Tablet dedicated to late mother Madam Souw, wife of Lie, with the posthumous name of Siok Tjen and the conferred title of An Ren, by Sons: Lie Tjoe Liong and Lie Tjoe Hong, and Grandsons: Lie Tjian Tjeng and Lie Tjian Seng
     

Binnenkant

 

Tablet dedicated to late mother Luan Nio, with the posthumous name of Siok Tjen, born in the 17th year of Jia Qing, the year of Ren Sheng (1812), on the eighth day of the seventh month of the lunar calendar at noon time, passed away in the 19th year of Dao Guang, the year of Ji Hai (1839), on the 15th day of the fifth month of the lunar calendar at the time of You (5:00 pm – 7:00 pm), at the age of 37.

Translator’s note 1: There is an error in the record of Luan Nio’s age in this tablet. Based on her date of birth and date of death, her age should be 27 or 28.

Translator’s Note 2: In ancient China honorary titles were conferred by royal decree on the wives of mandarins in the following grades: (1) Shu Ren (淑人) is the title conferred on the wife of a first, second or third grade mandarin; (2) Gong Ren (恭人) is the title conferred on the wife of a fourth grade mandarin; (3) Yi Ren (宜人) is the title conferred on the wife of a fifth grade mandarin; (4) An Ren (安人) is the title conferred on the wife of a sixth grade mandarin; (5) Ru Ren (孺人) is the title conferred on the wife of a seventh or lower grade of mandarin. When any of the above titles is prefixed by the character Tai (太) [for example, Tai Shu Ren (太淑人), Tai Gong Ren (太恭人)], such title is conferred on the mother or grandmother of a mandarin.

     
     

Oei Kim Nio

   

Voorkant

 

Binnenkant

voorkant   binnenkant
     

Voorkant

   
Tablet dedicated to late mother Madam Oei, wife of Lie, with the conferred title of Tai Shu Ren and the posthumous name of Keng Soen, by Sons: Lie Tjian Tjong and Lie Tjian Tjai, and Daughters: (characters indecipherable)
     

Binnenkant

   
Late mother Kim Nio, with the posthumous name of Keng Soen, the eldest among siblings, born in the Bing Wu year of Dao Guang (1846), on the 23rd day of the eleventh month of the lunar calendar at the time of Chen (7:00 am – 9:00 am), passed away in the Wu Yin year of Guang Xu (1878), on the fifth day of the eleventh month of the lunar calendar at the time of Si (9:00 am – 11:00 am), at the age of 33.
Buried on the 23rd day of the eleventh month of the lunar calendar and reburied at Shiong Tih Temple on Gunung Tanjung on the 8th day of the second month of the lunar calendar at the time of Chen (7:00 am – 9:00 am) , at the rear position of Bing facing the direction of Ren (the meaning of the remaining characters unclear, probably referring to the feng shui of the tomb)
     
     

Souw Sek Nio

   

Voorkant

 

Binnenkant

voorkant   binnenkant
     

Voorkant

 
 
Tablet dedicated to late mother Madam Souw, wife of Lie, with the posthumous name of Hao Seng and the conferred title of Tai Yi Ren, by Sons: Lie Pek Tat, Lie Pek Thaij and Lie Pek Kok, and Grandsons: Lie Tjoe Liong, Lie Tjoe Hong, Lie Tjoe Thim and Lie Tjoe Lok, and Great grandson: Lie Tjian Tjeng
     

Binnenkant

   
Late mother Sek Nio, the second in seniority among siblings, born in the Xin Hai year of Qian Long (1791), on the 23rd day of the sixth month of the lunar calendar at the time of Yin (3:00 am - 5:00 am), passed away in the Yi Ji year of Dao Guang (1845), on the second day of the first month of the lunar calendar at the time of Chen (7:00 am - 9:00 am) , at the age of 55. Buried at the temple on Gunung Tanjung (meaning of the remaining characters unclear, probably referring to the position and feng shui of the tomb).
     
     

Tan Zwan Nio

   

Voorkant

 

Binnenkant

voorkant   binnenkant
     

Voorkant

   
The Qing Dynasty Tablet dedicated to late grandmother, Madam Tan, wife of Lie, with the posthumous name of Siok Hwe and the conferred title of Tai Shu Ren, by: Grandsons: Lie Tjian Tiao, Lie Tjian Sian, Lie Tjian Tjoen, Lie Tjian Tjiou and Lie Tjian Houw and GreatGrandchildren: (characters indecipherable)
     

Binnenkant

   
Tablet dedicated to late grandmother Zwan Nio, born in the sixth year of Dao Guang, the year of Bing Xu (1826), on the 21st day of the eighth month of the lunar calendar at the time of Mao (5:00 am – 7:00 am), passed away in the 28th year of Guang Xu, the year of Ren Yin (1902), in the thirteenth day of the ninth month of the lunar calendar at the time of Chou (1:00 am – 3:00 am), at the age of 77. Buried on a hill at A Sim (Asemka?) (the meaning of remaining characters unclear, probably relating to the position and feng shui of the tomb) Translator Note: Please note that the Chinese character for the name of Zwan Nio in this Tablet cannot be found in Chinese dictionary. The right half of the character (全 reads as “quan” in Mandarin and “chuan” in Hokkien. Therefore, I presume “Zwan” is the right translation). Volgens Steve Haryono in het Kong Koan huwelijksregister moet dit “Tjoan” zijn.
     
     

Tan Hoen Nio

   

Voorkant

 

Binnenkant

vvoorkant   binnenkant
     

Voorkant

   
Dedicated to late mother Madam Tan Hoen Nio, wife of Lie, the third in seniority among siblings, born on the eighth year of Dao Guang, the year of Wu Zi (1828) , on the eleventh day of the eighth month of the lunar calendar at the time of Chen (7:00 am – 9:00 am), passed away in the ninth year of Xian Feng, the year of Ji Wei (1859), on the 8th day of the second month of the lunar calendar at the time of Wei (1:00 pm – 3:00 pm), at the age of 32.
Buried at Djelambar in the year of Ji Wei (1859) on the sixth day of the third month of the lunar calendar at the time of Chen (7:00 am – 9:00 am), at the position of Zi facing the direction of Wu (the meaning of the remaining characters unclear, probably referring to the feng shui of the tomb).
     

Binnenkant

   
Tablet dedicated to late mother Hoen Nio, wife of Lie, with the posthumous name of Soen Hwe and the conferred title of Gong Ren, by Son: Lie Tjoe Kian Daughter(s): (characters indecipherable)
     

Nawoord

Omdat de namen op de Tan tabletten niet terug te vinden zijn in de Tan stamboom, is nog meer onderzoek nodig. Onduidelijk is nog of dit alleen maar een kwestie van Hokkian versus Hakka taal is.
 
Sioe Yao Kan
Berkel, laatste update: December 2018
terug naar begin