header verhalen

 


 

Overzicht verhalen

01- De grafvondst van mijn stamvader Kan Keng Tiong en het fenomeen van Mandarijnen in Nederlands Indië

02- Het massagraf

03- Djakarta, Jalan Teuku Umar 15, het laatste huis van H.H. Kan

04- Het nummer op de gele Universitas Indonesia jacket

05- Het Amateur Orkest van Djakarta

06- Algemeen Vernietigings Corps

07- De Chinese Heren van de Thee

08- De voorouderaltaren van de Kan-Han-Tan clan

09- De Doodskist van overgrootmoeder Thung Leng Nio als voorbeeld van een Traditionele Chinese Kist

10- Tan Goan Piauw en Thung Leng Nio

11- Villa Mei Ling, te Bandoeng, een historisch gebouw voor Nederlands Indië

12a- Tan Tjoen Lee en Han Tek Nio
12b- Tan Tjoen Lee
12c- Han Tek Nio

13- Kan Keng Tjong en Jo Heng Nio

14a- Desiree Tan (Hoei Nio)
14b. Corr.TTL aan Dé van 31-3-1933 tot 14-8-1934

15- Bommeltje

16- H.L.L.Kan en de Opium- en Zoutregie in Nederlands Indië

17- Muziek in mijn familie

18- Gedong Dalam - een Paladio Villa in Nederlands Indië

19- De Dood van Ferry Tan en de mislukte doofpotaffaire van s.s. Insulinde

20- De verdwenen Compagnie Seepers van de Stadswacht van Batavia

21- Han Oen Lee en Kan Oe Nio

22- Ganti Nama, de verplichte naamsverandering van Chinese Indonesiers en andere racistische regels in Indonesie

23- Begrafenissen en graven bij de familie Kan-Han-Tan

24- Tan Tjoen Liang de eerste Nederlands Indische Chinese Ingenieur  aan de TH Delft.

25- Ziel tabletten of Altaar tabletten van de Familie

26- Planten en onze familie

27- Het Emigratieverhaal van Sioe Yao Kan

28- Ermeling

 

 

 

28.Ermeling

 

pdf knop
     
Dit portret van de heer Ermeling hing zover ik heb kunnen nagaan als vanzelfsprekend tussen de portretten van onze voorouders. Dit was het geval in het Tan huis te Gedong Dalam, later op Koningsplein 13, het verhuisde mee naar Teuku Umar 13, Jakarta en werd ook meegenomen naar Nederland.
     
ermeling   Pas nu proberen we uit te zoeken wie en wat de heer Ermeling voor de familie Tan heeft betekend.
     
De trigger was de volgende foto gepubliceerd in https://rkd.nl/nl/explore/images/179342
Afbeeldingsnummer IB01021474
Johann Philip Ermeling (1831-1921) en zijn familie en mogelijk Teng Nio Lim gehuwd met Ermeling, Johann Philip
Beschrijving 1896 Middelste rij, eerste van rechts
     
familieermeling
     

In de familie gaat het verhaal dat Tan Tjoen Lee ooit failliet was verklaard maar door de tussenkomst van ene Ermeling, die met een geldsom borg stond, werd het faillissement niet doorgezet.

In de familie van Tan Tjoen Lee en of Tan Goan Piauw is de dankbaarheid voor de daad van de heer Ermeling zodanig dat een groot portret met de hierboven afgebeelde foto van hem bij het familie altaar hing totdat we naar Nederland vertrokken.

De zoektocht naar meer informatie over Ermeling leverde van een Notaris Ermeling een paar krantenberichten op, helaas geen duidelijkheid over het verhinderen van een op handen zijnde faillissement van Tan Tjoen Lee.

     
     
En er dook een trouwfoto op van een onbekend stel, was dit dan notaris Ermeling?
     
trouwfoto
     

Mijn moeder vertelde me dat de relatie tussen de familie Tan Tjoen Lee en Ermeling dusdanig goed was dat een zoon van Ermeling kwam vragen of één van de dochters Tan met hem kon trouwen, maar die waren nog te jong of hadden al een bestemming.

Uit de nieuwe familiefoto leren we dat J.Ph. Ermeling, generaal betrokken bij de 1e Bonische expeditie in 1859 op Celebes is onderscheiden met de militaire Willemsorde. Op het portret bij het altaar draagt de heer Ermeling inderdaad een onderscheiding.

Die onderscheiding was me tot nu toe niet opgevallen. Duidelijk is nu dat er twee Ermelingen waren: een generaal en een notaris. De ridderorde past het beste bij de generaal dus de naam van de foto werd bekend J.Ph. Ermeling. En notaris E.C.M. Ermeling is de zoon van generaal J.Ph. Ermeling zoals op de familiefoto en in het overlijdensbericht te zien is

     
overleed   denc
     

Het raadsel wie de Ermeling van de grote foto is, is hiermee opgelost: generaal J.Ph. Ermeling.

Helaas geen verdere onderbouwing waardoor deze relatie ontstond.

Dit verhaal komt postuum uit de pc van Sioe Yao Kan,
datum 15-6-2022, bijgewerkt 28-4-2023.