header familiedocumentatie

 


 

Overzicht documenten

 
1a.Tentoonstelling Museum 2015
1. Lezing door Drs F.Brinkgreve
2. Eerste Peranakan Tentoonstelling
3. Diashow van de 1e Peranakan Tentoonstelling
 
1b.Tentoonstelling Tropenmuseum Amsterdam 2021
......Cadeau, Hoezo?
1. Oud-en-nieuw-vieren-een-chinese-familie-samen-met-hun-voorouders
 
1c. Selamat jalan 2022
1. Selamat jalan 2022
 
1d. De Grote Indonesie tentoonstelling 2023
1. Op reis met de Chinese voorouders
 
2. Fotoalbums
1. Fotoalbum I
2. Beschrijving fotoalbum deel I
3. Fotoalbum II
4. Beschrijving fotoalbum deel II
5. Fotoalbum Bie Giok Tan
6. Fotoalbum Familie Kan Hok Hoei
7. Fotoalbum 1922 Scheveningen en Java
 
3.Japanse bezetting
1a. Oorlogscorrespondentie a
1b. Oorlogscorrespondentie b
2. Tekening Tjimahi, 4-5-1944 van H.H. Kan door Theo Voorstad
3. Permit voor gezondheidszorg dr. Kan Hay Gwan
 
4. Theecontract
1. Origineel theecontract
2. 1843 In naam des Konings theecontract
3. Samenvatting gedenkboek der Ned. Ind. theecultuur, Cohen Stuart.
4. Geschiedenis van de Gouvs.theecultuur op Java, van de Chijs en Tan Soei Tong
 
5. Huizen
1. Gaboes foto's
2. Gedong Dalem
3. Kroekoet foto's
4. Villa Mei Ling
5. Tjitjoeroeg foto's
6. Teuku Umar
7.1 Parapatan nr.40 vh 25, Batavia
7.2 Parapatan panorama's
7.3 Parapatan luchtfoto
7.4 Parapatan Bediendes.
 
6. Kong Koan aktes
1. Diverse originele aktes
 
7. Opium en Zoutregie
1. Sumatra OZR
2. Madoera OZR
3. OZR
4. OZR
5. 1940 OZR
6. West-Borneo en Pasoeroean OZR
7. Soerabaja 1942 OZR
 
8. Zielentabletten of Sinci's
1.1. Sinci's Lie, z/w
1.2. Sinci's Lie + Altaar, kleur
2.1. Kan tabletten met vertaling
2.2. Kan Tablets by Ng Christopher
 
9. Lie Tjoe Hong
1. De tuin van Lie Tjoe Hong door Wigman in Teysmannia
2. Een Chinese tuin in Batavia door Wigman 1891
3. Erfenis conflict
4. Kong Koan Panelen Lie Tjoe Hong
 
10. Tan Tjoe Lee - amateur fotograaf
1. Stereofoto's Gaboes en Bromo
2. Diverse foto's Haarlem en Ned.Indie
3. Foto Marnixstraat-Leidsegracht, Amsterdam
4. HSV (Haarlemse Scherm Vereniging)
 
11. Teddy Kan Hay An
1. Teddy Kan Hay An
2. Dagboek Teddy Kan Hay An
3. Promotiediner van Hay An Kan 1932
 
12. In en om Batavia 1938
1. In en om Batavia 1938
 
13. Birma Brief aan H.H. Kan
1. Birma Brief aan H.H. Kan
2. Correspondentie betreffende de Kan clan in Birma.
 
14.Auto's
1. Auto's
 
15.Tan Goan Piauw
1. Boedelbeschrijving na overlijden in 1890
2. Transcriptie van deze boedelbeschrijving
 
16. Visumaanvraag bij herhaling
1. Afwijzing 24-5-1971 Ambassade Djakarta 
2. Reaktie op afwijzing visumverzoek 22-6-1971
 
17. KNIL
1. Toelichting Knil carrière H.L.L. Kan
2. Foto's
 
18. Drakenmantel en Feniksmantel
1. Drakenmantel en Feniksmantel
2. Altaarkleed
 
19. Film Kwee Zwan Liang 1928
1. Film Begrafenis Thung Leng Nio
2. Content film
 
20. Liong Heng Thung.
1. Introducing Liong Heng Thung
2. In the Shadow of a Volcano
3. The Pigeons and the Witch Doctor
 
21. Harry Kwee Hin Goan
1. Introductie Harry Kwee Hin Goan
2. Bloeiende bron - Kwee Hin Goan OCR scan
 
 
 
 
 
 

Correspondentie Jappenkamp

 
 
 
briefwisseling
 

1943 Kan Dary aan H.H.Kan

 
briefwisseling
 
1943 Kan Lou aan H.H.Kan
 
briefwiseling
 
1943 Kan Dary aan H.H.Kan
 
kaart
 
1943 Kan Hay Liang aan Kan Hok Hoei
 
 
1943 Nj.Tan Tjoen Lee aan H.H.Kan
 
kaart
 
1943 Tan Tj.Lee wed. aan H.H.Kan
 
briefkaart 1944
 
1944 Kan Riki aan H.H.Kan
 
briefkaart
 
1944 Kan Riki aan H.H.Kan
 
 
1945 mw Schepper aan Nj.D. Kan-Tan
 
post
 
1945 mw Schepper aan Nj.D. Kan-Tan
 
post
 
1945 Mw Schepper aan fam. Kan
 
post
 
1945 Mw Schepper aan fam. Kan
 
post
 
1945 Hoo Thiam Hin aan Riki Kan (Hay Gwan)
 
post
 
1945 Hoo Thiam Hin aan Riki Kan (Hay Gwan)
 
post
 
: 1945 H. Ehmke aan Kan Hay Liang (Lou)
 
post
 
: 1945 H. Ehmke aan Kan Hay Liang (Lou)
 
uitkering
 
1945 Uitkering H.H.Kan
 
uitkering b kant
 
1945 Uitkering H.H.Kan.b
 
 
 
 

 

 

 

-back to top-